Danske fiskefartøjer må fiske efter fladfisk i tysk farvand

0
REKLAMA

I den tyske del af Østersøen har Fiskeristyrelsen giver tilladelse til, at 42 dansk indregistrerede fiskerfartøjer må fiske efter fladfisk til erhverv.

Fiskeristyrelsen oplyser, at der er givet tilladelse til, at 42 danske fiskerfartøjer kan udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen. Der er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

De 42 fartøjer har fået tilladelse fra 27. november 2020 og 12 måneder frem, medmindre der er ansøgt for en kortere periode. Det er ikke nødvendigt, at afmelde licensen, for at fiske udenfor Østersøen i perioden. Hvis et fartøj afmelder licensen, kan der ikke udstedes en ny, medmindre der næste år åbnes for en ny ansøgningsrunde.

Der er udstedt licenser til følgende fartøjssegmenter:

– 16 fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.
– 25 fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.
– Et fartøj med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft over 221 kW, der ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fangstoperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i 2019, jf. dog § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli skal overholdes. Tilladelsen bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221kW eller derunder efter ansøgningstidspunktet får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Det er ikke længere muligt, at ansøge om deltagelse i dette fiskeri. Ansøgningsfristen var 11. november 2020.

(Visited 3 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here