Persondatapolitik

Indledning
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Medie Gruppen Maritime Danmark behandler dine persondata, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.
Medie Gruppen Maritime Danmark har udarbejdet denne datapolitik, fordi vi er fast besluttede på at opfylde vores forpligtelser mht. behandling af persondata iht. gældende ret. Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger, og det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.

Indsamling af persondata

Medie Gruppen Maritime Danmark indsamler dine persondata på forskellige måder, fx:

  • Hvis du kontakter Medie Gruppen Maritime Danmark i forbindelse med webhandel eller forretningssamarbejde;
  • Hvis du abonnerer på et af vores nyhedsbreve eller magasiner;
  • Hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret);
  • Hvis du i øvrigt kontakter Mediehuset Maritime Danmark.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med webhandel, forretningssamarbejde samt abonnement på vores nyhedsbreve og blade: 
Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med ansøgning om et job:
Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende og tidligere jobs, fødselsdato, curriculum vitae, kopier af uddannelsespapirer, CPR-nummer samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Formål med indsamling
Mediehuset Maritime Danmarks indsamling, opbevaring og behandling af persondata er begrænset til situationer med et specifikt formål, fx en leverance, hvorom der er indgået aftale, eller rekrutteringsproces, fremsendelse af vores nyhedsbreve og blade, at være en ansvarlig forretningspartner, eller på anden vis at kunne gennemføre og levere en tjeneste. Oplysningerne kan derudover også blive brugt til statistiske formål og kundeundersøgelser.

Det juridiske grundlag for behandling
Medie Gruppen Maritime Danmark kan behandle dine persondata på baggrund af følgende juridiske grundlag:

  • Dit frivillige, specifikke, oplyste og entydige samtykke om at behandle dine persondata. 
  • Med henblik på at opfylde en juridisk forpligtelse, fx en leverance.
  • Medie Gruppen Maritime Danmark har desuden en legitim interesse i at kunne servicere vores kunder, bibeholde en god relation og kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester til dig.

Videregivelse og modtagere af dine persondata
Medie Gruppen Maritime Danmark kan videregive eller gøre dine persondata tilgængelige for følgende modtagere:

  • Mediehuset Maritime Danmarks selskaber.
  • Samarbejdspartnere, der bistår os med at håndtere vor administration.
  • Offentlige myndigheder.

Modtagere, der behandler persondata på vegne af Medie Gruppen Maritime Danmark må udelukkende behandle dine persondata i overensstemmelse med de af Medie Gruppen Maritime Danmark givne instruktioner. Sådanne tredjeparter må ikke behandle dine persondata til deres eget formål.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre websider, der hostes eller driftes af en tredjepart. Medie Gruppen Maritime Danmark er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på sådanne websider, der hostes eller driftes af tredjepart.

I det omfang Medie Gruppen Maritime Danmark videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for sådanne tredjeparter, som kan anvende dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Opbevaring af dine persondata
Medie Gruppen Maritime Danmark opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, der gør, at dine persondata opbevares i længere tid. Ved rekrutteringer giver du samtykke til, at vi må opbevare dit CV, din ansøgning og andre dokumenter i op til 2 år.

Nogle af dine persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

I markedsføringsmæssig henseende gemmer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig. Du kan framelde dig når som helst.

Dine rettigheder
Dine rettigheder beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, så kontakt venligst Medie Gruppen Maritime Danmark (kontaktoplysninger findes nedenfor).

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som Medie Gruppen Maritime Danmark opbevarer om dig. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget unøjagtige persondata om dig.

Ret til sletning
Du har ret til, under visse omstændigheder, at få dine oplysninger slettet, hvilket betyder, at Medie Gruppen Maritime Danmark på din forespørgsel skal slette de persondata, der opbevares om dig.

Ret til begrænsning
Du har ret til, under visse betingelser, at begrænse Mediehuset Maritime Danmarks behandling af dine persondata. 

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de persondata, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Indsigelsesret, tilbagekaldelse af samtykke og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod Mediehuset Maritime Danmarks behandling af dine persondata.

I tilfælde hvor behandlingen af dine persondata er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte til adm@maritimedanmark.dk

Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Mediehuset Maritime Danmarks behandling af dine persondata, kan du kontakte Medie Gruppen Maritime Danmarkpå adm@maritimedanmark.dk. Hvis din klage ikke afklares tilfredsstillende, kan du kontakte Datatilsynet. 

Cookie-politik
Vi anbefaler, at du læser vores Cookie-politik, som er tilgængelig længere nede.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Maritime Danmark ApS

Esplanaden 30, 4.

DK-1263 København K

Telefon: +45 7020 4155

Email: adm@maritimedanmark.dk

CVR No 3071 2471

(Visited 94 times, 1 visits today)