China recovers parts from lost Indonesian sub

The Chinese Navy research vessel Explorer 2 has recovered components from the KRI Nanggala, the Indonesian submarine that sank off the coast of Bali last month.

Parts from the lost Indonesian submarine KRI Nanggala have been recovered from waters north of Bali by the People’s Liberation Army Navy research vessel, Explorer 2.

A flotilla of three Chinese research and salvage vessels has been conducting salvage operations at the wreck and so far have primarily focussed on visual documentation of the wreck.

Some objects have been recovered, however, including the Nanggala’s hydrophone and an undeployed life raft module.

“Lifting objects under the very deep sea, which is deeper than 800 meters, is a complex problem,” said Cao Peng, the commander of one of the Chinese vessels.

The cause of the accident that sank the sub is not yet known, but Indonesian officials have ruled out an explosion. Given the depth and the condition of the wreck, all 53 members of the sub’s crew are presumed to have perished.

Afsendelse af positionsdata (VMS) hvert 30. minut i Skagerrak

Danske fartøjer skal afsende positionsdata (VMS) i Skagerrak hvert 30. minut til den relevante kyststat. Det er derfor nu muligt at lægge Skagerrak ind i transceiveren.

Hovedparten af de danske fartøjer har skiftet til en Iridiumbaseret transceiver, hvorfor det nu er muligt at lægge Skagerrak ind som en zone i transceiveren.

Når zonen er lagt ind i transceiveren, betyder det, at sendefrekvensen automatisk ændres til hvert 30. minut, når fartøjet er til stede i Skagerrak, ligesom sendefrekvensen automatisk ændres til hvert 60. minut, når fartøjet forlader Skagerrak.

Derudover er det muligt at lægge Natura2000-områder i Nordsøen ind som zoner. Det gælder de områder, hvor der også er krav om, at fartøjer skal afsende positionsdata med en øget frekvens.

Fartøjsejere opfordres til at kontakte deres udbyder af Iridium transceivere for opdatering af transceiveren. Opdatering med de nye zoner skal være udført snarest muligt, dog senest med udgangen af februar 2024.

Der er en udgift på 750 kr. forbundet med opdateringen med de nye zoner. Udgiften dækker såvel zonen i Skagerrak som zonerne i Nordsøen.

Hvorfor skal der sendes positionsdata hvert 30. minut i Skagerrak?
Fiskeristyrelsen kan konstatere, at ikke alle danske fartøjer, der er aktive i Skagerrak, sender positionsdata hvert 30. minut.

Der er indgået en aftale mellem EU og Norge den 29. juni 2022. Med aftalen blev der indført et krav om, at der sendes positionsdata hvert 30. minut, når et fartøj er aktivt i Skagerrak udenfor 4 sømil fra kystlinjen.

Aftalen, der har været i kraft siden 1. januar 2023, gælder for fartøjer, der er registeret i enten Norge, Sverige eller Danmark.

Kortet viser de zoner, det er muligt at få lagt i transceiveren. Illustration: Fiskeristyrelsen

The post Afsendelse af positionsdata (VMS) hvert 30. minut i Skagerrak first appeared on FiskerBladet.