Heunicke og Miljøstyrelsen skal passe på naturen – ikke industrien

0
REKLAMA

Miljøminister Magnus Heunicke (S) og de danske miljømyndigheder har ikke forstået alvoren, når importen og udledningen af norsk spildevand fortsætter. Sådan lyder det fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO.

Champagnepropperne sprang i slutningen af 2023 da miljøminister Magnus Heunicke (S) sagde, at nu stoppede importen af olieholdigt spildevand til Danmark. Spildevand, der efter endt rensning, er udledt til Agersø sund der grænser op til Storebælt. Udledningerne har tilført storebælt og Agersø Sund betydelige mængder kemi.

Men nu kan DR afsløre, at importen slet ikke er stoppet – den fortsætter nemlig bare med andre tilladelser. Blandt andet er der en aktiv tilladelse til at importere 30.000 tons spildevand fra Norge til Danmark til behandling og udledning i Agersø Sund.

“Oven i alle andre kriser er kemikaliekrisen en af de mest oversete. Men krisen er der, og der er alt for mange kemikalier i vores miljø. Også i havet. At man fortsætter med at lade danske farvande være endestation for norsk olieaffald er uansvarligt og kortsigtet,” lyder det fra biolog i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, Hanne Winter.

Har ikke forstået alvoren

Kystfiskerne i FSK-PO er bekymrede. Ikke kun for Agersø Sund, men for alle danske havområder. For det ser desværre ud til, at Miljøstyrelsen stadig varetager industriens interesser – og ikke miljøets.

I 2022 advarede et internationalt forskerhold, blandt andet fra Danmark, om at planetens grænser for forurening med kemikalier var overskredet, og at forureningen truer vores økosystemer. Ifølge forskerne var der akut behov for en væsentlig og hurtig reduktion af udledning af kemiske stoffer til vores miljø.

“Det er som om danske miljømyndigheder – herunder miljøminister Magnus Heunicke (S) ikke har forstået alvoren. Vi skal stoppe med at forurene. Det nytter ikke at holde skåltaler om at vi skal passe på vores natur og miljø, alt imens presset får lov at fortsætte”, siger Hanne Winter.

I november 2023 udsendte Miljøstyrelsen et udkast til en ny vejledning, der oplister hvilke regler virksomheder skal leves op til, når de skal udlede forurenede stoffer til havet. Den endelige vejledning er endnu ikke offentliggjort, men i udkastet fremgår det, at Miljøstyrelsen vil tillade udledninger af forurenende stoffer til havområder, som allerede har overskredet gældende miljøkvalitetskrav for det givne stof.

Hermed går Miljøstyrelsen imod en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra februar 2023, hvor det fremgår, at man ikke – ifølge vandrammedirektivet – kan tilføre et vandområde mere af et givent kemisk stof, hvis vandområdet allerede er i dårlig kemisk tilstand på grund af dette stof.

”Sag på sag viser, at Miljøstyrelsen skal sadle om. De må fra politisk hold få den helt klare instruks at de skal tolke love og regler til fordel for naturen. Og det kan kun gå for langsomt,” lyder det fra Hanne Lyng Winter.

The post Heunicke og Miljøstyrelsen skal passe på naturen – ikke industrien first appeared on FiskerBladet.

(Visited 30 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here