EU lancerer ambitiøs plan for vindenergi

  0
  Vestas Offshore vindmøller. Arkivfoto: Vestas
  REKLAMA

  Inden 2050 vil EU være klimaneutral, og en måde at nå det mål er ved at øge investeringerne i vindenergi. I dag har EU-Kommissionen fremlagt en strategi, der skal mangedoble Europas vindkapacitet.

  Det nuværende niveau for Europas offshore vindkapacitet er på 12 GW, og står det til EU-Kommissionen skal det tal femdobles inden 2030. Fra 2030 til 2050 skal kapaciteten yderligere femdobles, så den i 2050 lander på 300 GW. Det viser den plan, som EU-Kommissionen torsdag har fremlagt.

  De 300 GW skal suppleres af 40 GW havenergi og andre nye teknologier såsom flydende vind- og solenergianlæg.

  – Dette ambitiøse vækstmål vil være baseret på det enorme potentiale, som alle Europas havområder rummer, og på EU-virksomheders globale førerposition i sektoren. Det vil give industrien nye muligheder, skabe grønne job i hele kontinentet og styrke EU’s globale førerposition inden for offshoreenergiteknologier. Det vil også sikre, at vores miljø, biodiversitet og fiskeri beskyttes, skriver kommissionen.

  Det kommer til at tusindvis af milliarder
  Det ambitiøse mål skal blandt andet nås ved et forhøjet samarbejde EU-landene imellem. Kommissionen skønner, at det vil kræve investeringer for næsten 6.000 milliarder kroner fra nu af og frem til 2050. For at bidrage til at generere og frigøre denne investering skriver Kommissionen, at den vil:

  • Tilvejebringe en klar og støttende retlig ramme. Med henblik herpå har Kommissionen i dag også præciseret reglerne for elmarkedet i et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, og den vil vurdere, om der er behov for mere specifikke og målrettede regler. Kommissionen vil sikre, at revisionen af retningslinjerne for statsstøtte til energi og miljøbeskyttelse og af direktivet om fremme af vedvarende energi vil lette en omkostningseffektiv ibrugtagning af offshore vedvarende energi.
  • Bidrage til at mobilisere alle relevante midler for at støtte sektorens udvikling. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at anvende genopretnings- og resiliensfaciliteten og til at arbejde sammen med Den Europæiske Investeringsbank og andre finansielle institutioner med henblik på at støtte investeringer i offshoreenergi gennem InvestEU. Midlerne fra Horisont Europa vil blive anvendt til at støtte forskning og udvikling, navnlig i mindre modne teknologier.
  • Sikre en styrket forsyningskæde. I strategien understreges det, at det er nødvendigt at forbedre produktionskapaciteten og havneinfrastrukturen og øge den tilstrækkeligt kvalificerede arbejdsstyrke for at opretholde højere installationsrater. Kommissionen planlægger at oprette en særlig platform for offshore vedvarende energi inden for rammerne af industriforummet for ren energi med henblik på at samle alle aktører og tage hånd om udviklingen af forsyningskæden.

  EU forventer, at Asien og USA vil kunne bidrage til at nå i mål, da deres offshore vedvarende energi vokser hurtigt og giver muligheder for EUs virksomheder i hele verden.

  (Visited 2 times, 1 visits today)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here