Nedgang i røde tal i Uni-Tanker regnskab

  0
  REKLAMA

  Selskabets ledelse betragter resultatet som “utilfredsstillende”, og begrunder dette med et stærkt presset marked præget af bl.a. faldende fragtrater, overkapacitet af skibe samt skærpet konkurrence.

  Oven i underskuddet på 8,2 mio. dollar kommer nedskrivningen i værdien af rederiets egen flåde på 21,5 mio. dollar, der sker for at tilpasse den bogførte værdi til den aktuelle vurderede salgsværdi.
  I 2017/18 kom selskabets ud af året med et underskud før skat på 3,2 mio. dollar og i 2016/17 med et underskud på godt 10 mio. dollar.

  Trods det dårlige resultat i det seneste regnskabsår og et fortsat udfordret marked inden for produkt- og kemikalietank område, mener ledelsen, at flere faktorer giver anledning til optisme for fremtiden.

  “Uni-Tankers iværksatte i 2018 en reorganisering, der bl.a. medførte udskiftning på visse nøgleposter – herunder udskiftning af selskabets tidligere direktør. Hertil kommer en omfattende effektivisering af de operationelle processer med henblik på at reducere omkostningsniveauet og opnå øget forretningsmæssig manøvredygtighed på de meget volatile markeder inden for produkt- og kemikalietank,” skriver selskabet i en pressemeddelelse.

  Effekten af tiltagene forventer ledelsen dog først slår igennem fuldt ud i regnskabsåret 2020/21, men peger på, at selskabet både i april og maj 2019 formåede at skabe sorte tal på bundlinjen, hvilket ifølge Uni-Tankers’ ledelse giver grund til yderligere optimisme.

  For at sikre selskabet, har moderselskabet A/S United Shipping & Trading Company (USTC) gennemført en kapitaltilførsel som led i en ny finansieringsplan, hvor USTC igen har overtaget det fulde ejerskab af Uni-Tankers.

  Ledelsen forventer, at selskabet nu har det rette fundament for at kunne eksekvere selskabets overordnede strategi og skabe et markant forbedret resultat i 2019/20, “herunder en positiv udgang på året som helhed”.

  Kilde: Uni-Tankers

  (Visited 8 times, 1 visits today)