Fagforening vinder ankesag om bemanding

  0
  REKLAMA

  Hammershus blev i september sidste år indsat i besejlingen af Bornholm med Molslinjens overtagelse af færgedriften.

  Anken fra CO-Søfart/Metal Maritime blev indgivet 4. september sidste år. Enslydende anke blev samtidig indgivet af 3F Sømændene.

  Efter ankens indgivelse indsamlede CO-Søfart/Metal Maritime yderligere materiale, der underbyggede anken og konklusionen om, at Hammershus med den oprindelige besætningsfastsættelse var underbemandet.

  Rederiets oprindelige argumentation for kun at have 2 befarne og 1 ubefaren skete bl.a. med henvisning til, at der i Køge og Rønne er automatfortøjning, at den daglige arbejdstid var planlagt til 12 timer i døgnet for skibsassistenter og at maskinpersonalet brandrunderede om natten.

  Da skibet var kommet i drift, var det imidlertid klart, at automatfortøjningen ikke benyttes/ikke virker, at brandrunderingerne udelukkende udføres af skibsassistenterne døgnet rundt og at hviletiderne blev overskredet pga. forsinkelser – for blot at nævne nogle af de punkter, som CO-Søfart/Metal Maritime underbyggede anken med.

  Anken blev som indgivet først i september sidste år og endeligt afgjort på et møde i nævnet i denne uge, hvilket giver et samlet forløb14 måneder.

  CO-Søfart har kritiseret Ankenævnet for Søfartsforhold for uacceptable lange sagsbehandlingstider. Nævnenes Hus anerkendte umiddelbart før sommerferien problemerne og tilførte området ekstra ressourcer, for at komme til bunds i bunken af ventende sager

  Kilde: CO-Søfart

  (Visited 3 times, 1 visits today)