Mindre dansk produktion af olie og gas

  0
  REKLAMA

  Energistyrelsen opgør samtidig en ny ressourceopgørelse, der viser at de samlede reserver og betingede ressourcer i den danske del af Nordsøen er 128 mio. m3 olie og 70 mia. Nm3 salgsgas pr. 1. januar 2019.

  I forhold til sidste års opgørelse er olieressourcerne nedskrevet med 4 mio. m3, mens gasressourcerne er opskrevet med 1 mia. Nm3.

  Olieproduktionen i 2019 ventes at blive 6,1 mio. m3, svarende til ca. 105.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedskrivning på 6 pct. i forhold til sidste års skøn, der hovedsagelig skyldes, at Energistyrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter.
  5-årsprognosen for gas er opskrevet med 6 pct.

  Energistyrelsen forventer for 2019, at produktionen af salgsgas bliver 2,4 mia. Nm3, svarende til ca. 44.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. For 2019 er der er foretaget en revision af produktionen på nogle af de større felter, som samlet set fører til et uændret skøn for produktionen i 2019 i forhold til den tidligere prognose.

  Skønnet for produktionen i perioden frem til 2023 er i gennemsnit opskrevet med 6 pct. hovedsagelig som følge af en revurdering af gasproduktionen på nogle af de større felter.

  Kilde: Energistyrelsen

  (Visited 7 times, 1 visits today)