Godstrafik sikrer jysk havn tilfredsstillende regnskabsår

  0
  Hver uge fragtes gods med ro ro-skibet Mistral til Færøerne og Island. Foto Hirtshals Havn
  REKLAMA

  Selvom Coronakrisen har udfordret Hirtshals Havn på en række områder, kan havnen alligevel se tilbage på et tilfredsstillende regnskabsår med vækst inden for tre af sine centrale forretningssegmenter.

  Med en samlet omsætning på 71,2 millioner kroner og et regnskabsresultat på 4,6 millioner kroner i 2020, har Hirtshals Havn naturligvis kunnet mærke konsekvenserne af de samfunds- og grænselukninger, som regeringerne verden over har været nødsaget til at gennemføre for at begrænse spredningen af Covid-19. Men parallelt med at enkelte af havnens forretningsområder har været hårdt pressede, har pandemien ligeledes åbnet op for vækstmuligheder på andre områder.

  I løbet af 2020 blev der samlet set transporteret 1,9 millioner tons gods over kajen i Hirtshals, hvilket er knap 100.000 tons mere sammenlignet med 2019. Hirtshals Havn har dermed oplevet en vækst i den samlede godsvolumen på 3,1 procent i 2020.

  Hirtshals Havn har samtidig konstateret en positiv fremgang inden for godstrafikken, hvor der i 2020 blev overført i alt 144.000 enheder. Således er antallet af lastbiler og løstrailere steget med 2,1 procent fra 2019 til 2020. Denne udvikling inden for godstrafikken viser med al tydelighed, at trafikken via Hirtshals stiger, så snart der frigives kapacitet til lastbilerne på færgerne.

  ”Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et år, hvor Hirtshals Havn, ligesom en lang række andre virksomheder, har været ramt af nogle hårde og ukontrollerbare omstændigheder. Samtidig har 2020 imidlertid også været et år, hvor vi har fået tydelige beviser for, at grundlaget for vækst inden for godstrafik via Hirtshals er til stede,” siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

  I kontrast til godstrafikken står bil- og passagertrafikken, som har været hårdt ramt af såvel de nordiske som europæiske grænselukninger. På dette område har Hirtshals Havn oplevet et fald på 59,1 procent i forhold til 2019 – et fald som dog forventes at være af forbigående karakter.

  2020 har ligeledes været et bemærkelsesværdigt hårdt år for fiskerisektoren, idet nedlukningerne i henholdsvis Italien, Spanien og Frankrig har begrænset afsætningen af højkvalitetsfisken fra Skagerrak og Hirtshals i længere perioder af året. Modsat har Hirtshals Havn igen i 2020 oplevet en fremgang på tilførslerne af laks, hvor den samlede værdi af tilførslerne nåede 1,48 milliarder kroner. For andet år i træk er Hirtshals Havn derved den havn i Danmark, som har den største værdi af tilført fisk.

  ”Efter et år med svigtende indtægter må havnens omsætning på 71,2 millioner kroner, hvilket – set i lyset af COVID-19 – kun er en tilbagegang på cirka 6 procent i forhold til 2019, betragtes som tilfredsstillende. Vi ser dermed positivt på fremtiden, og glæder os til at snarligt at kunne føre nogle af vores udviklingsplaner ud i livet,” slutter Anker Laden-Andersen.

  Allerede nu kan Hirtshals Havn spore positive indikationer for det igangværende år. På årets to første måneder har havnen nemlig oplevet en stigning på hele 11,1 procent i den samlede godsvolumen og en stigning på 1,2 procent i landingen af fisk i forhold til samme tid sidste år.

  (Visited 23 times, 1 visits today)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here