EU Kommissionen giver grønt lyst til udbetaling af 45 mio. kr. til fiskerikontrol fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

0
Kilde: Fiskeristyrelsen
REKLAMA

EU Kommissionen har i juni 2020 meddelt, at EU nu udbetaler ca. 45 mio. kr. i tilbageholdte fondsmidler til Danmark. Midlerne skal anvendes til betaling af gennemførelse af forskellige myndighedsprojekter om fiskerikontrol som fx IT-udvikling af nyt kvotekoncentrationssystem og nyt fiskerikontrolskib. Det skriver Fiskeristyrelsen.

Tilbageholdelsen af midlerne skyldes dels Rigsrevisionens beretning fra oktober 2018 om tilskud på fiskeriområdet og dels Kommissionens supplerende åbningsskrivelse fra januar 2019 om grundlag for kvoteafskrivning. Herunder korrekt registrering og indberetning af alle mængder fisk, der fanges og opbevares usorteret om bord i det danske fiskeri efter pelagiske og industriarter. Kommissionen fandt dengang, at de to sager vidnede om mangler i den fiskerikontrol og valgte derfor at tilbageholde de nævnte EU-tilskud til området.

Fiskeristyrelsen har siden betalingsafbrydelsen i september 2019 været i tæt dialog med Kommissionen om betingelserne for udbetaling af de tilbageholdte midler. Kommissionens kriterier for at løfte afbrydelsen af betalinger var bl.a., at Danmark justerer sin håndhævelse og dokumenterer overholdelse af EU’s kontrolforordning på en række punkter.

I forlængelse af de pågældende sager har Fiskeristyrelsen således gennemført et stort opfølgningsarbejde, der bl.a. indebærer opbygning af et nyt administrationsgrundlag, hvad angår implementering af EU’s regler om tildeling af point for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik samt om grundlag for kvoteafskrivning samt sanktionering af overtrædelser inden for pelagisk og industrifiskeri i Danmark.

Kommissionen vurderer, at Fiskeristyrelsen har truffet passende foranstaltninger til at følge op på de identificerede mangler og at der derfor kan gives grønt lys til udbetaling af de tilbageholdte midler

Det betyder dog ikke, at de to sager er fuldstændig afsluttede. Så snart COVID-19 situationen tillader det vil Kommissionen besøge Danmark med henblik på at inspicere det nye set-up i praksis. Derudover er der også fortsat en mængde udestående pointsager, som skal færdigbehandles inden det element kan afsluttes.

Det er dog målet, at sagerne kan blive afsluttet inden udgangen af 2020 og med udbetalingen af de tilbageholdte midler er der nået en vigtig milepæl i Fiskeristyrelsens genopretningsarbejde – ligesom det markerer Kommissionens tilfredshed med de iværksatte tiltag, som de vil opleve ved selvsyn ved det kommende besøg.

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 8 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here