EU bevilger 4 mia. kr til renere have globalt

  0
  REKLAMA

  Mere end halvdelen af de afsatte midler – 250 mio. euro – allokeres til EU´s forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, hvor researchen indenfor det maritime område bl.a. skal bidrage til at nedbringe søfartens CO2-udledninger, og det glæder Danske Rederier.

  ”Selvom shipping er blandt verdens mest klimavenlige transportformer, så udleder vi godt tre procent af verdens samlede CO2. Derfor er det vigtigt, at vi tager del i at bekæmpe klimaforandringerne. For at gøre det, er vi nødt til at investere massivt i forskning og udvikling, da vi er afhængige af løsninger, vi endnu ikke kender. Derfor glæder det os meget, at EU bl.a. forpligter sig til at bruge 250 mio. euro på research og innovation. Det er et nødvendigt skridt på vejen, og vi ser frem til yderligere tiltag i kommende år”, siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles repræsentation.

  EU vil også belønne skibe, som reducerer mængden af affald om bord eller som formår at håndtere deres affald på en bæredygtig måde, ved at reducere det affaldsgebyr, de betaler, når de anløber en EU-havn.

  Derudover vil EU med initiativerne afsætte over €100 millioner til at fremme udviklingen af en bæredygtig blå økonomi i Europa. Det inkluderer bl.a. investeringer i virksomheder, som bidrager til at mindske udledningen af CO2, skriver Danske Rederier i en pressemeddelelse.

  Kilde: Danske Rederier

  (Visited 9 times, 1 visits today)