Lars Møller skal fem år i fængsel

  0
  REKLAMA

  Landsretten kendte Lars Møller skyldig i groft mandatsvig, fordi han som direktør for DOT i strid med sine beføjelser gav Tankoil, en tvivlsom kunde, en kredit på 156 mio. dollar, selv om han kun havde en kreditramme på 10 mio. dollar.

  Tankoil kunne ikke betale og det var en medvirkende årsag til, at OW Bunker gik konkurs bare syv måneder efter børsintroduktionen i en af de mest opsigtsvækkende sager af sin art i Danmark.

  Med dommen fulgte Vestre Landsretten anklagerens krav om fem års fængsel.
  “Tiltalte er skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for et meget betydeligt beløb på 114,8 mio. USD (svarende til ca. 645 mio. kr.) begået over en periode på halvandet år. Tiltalte blev undervejs løbende gjort opmærksom på problemerne med Tankoil, uden at han reagerede, ligesom der i hele perioden med tiltaltes viden blev givet urigtige og vildledende oplysninger til ledelsen i OW Bunker. Det meget betydelige tab, der herved blev påført koncernen var en væsentlig medvirkende årsag til koncernens konkurs. Dette må efter landsrettens opfattelse indgå som skærpende omstændigheder ved straffens fastsættelse. I formildende retning skal det indgå, at tiltalte ikke selv opnåede en uberettiget vinding” står der i landsrettens dom.
  Landsretten fastslår videre, at der efter forholdets karakter og grovhed “ikke (er) grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.”

  Opdateret kl. 14:35:
  Lars Møllers forsvarer Arvid Andersen oplyser til Børsen, at dommen ikke vil blive forsøgt anket til Højesteret.
  “Vi må respektere afgørelsen,” siger Arvid Andersen.

  Byretten lagde i sin mildere dom til grund, at det ikke var tilstrækkelig bevist, at Lars Møller havde tilstrækkelig fortsæt til at berige sig selv eller kunden. Uanset at han havde modtaget en bonus på 4 mio. kr. i 2013. Derfor blev han dengang ikke dømt for groft mandatsvig.

  Lars Møller har gennem hele forløbet fastholdt, at OW Bunker ledelsen i Danmark var bekendt med de store kreditter, han bevilgede i DOT i Singapore.

  Men det troede Vestre Landsret altså ikke på. Derfor blev Lars Møller dømt for groft mandatsvig og har nu udsigt til fem år bag tremmer.

  Læs hele dommen HER

  Redaktionen

  (Visited 5 times, 1 visits today)