Byråd kan ikke beordre havnelukning

  0
  REKLAMA

  Styrelsen lægger til grund, at byrådets beslutning blot er en politisk vision, som ikke har anden gyldighed end som ”intern instruks” til den kommunale forvaltning om at udarbejde et forvaltningsmæssig grundlag at gå videre med.

  Styrelsens afgørelse slår samtidig fast, at det er havnebestyrelsen, der entydigt bestemmer over lejekontrakterne. Havnebestyrelsen er således ikke tvunget til rette sig efter byrådets politiske vision.

  Kommunen har over for Styrelsen erkendt, at formuleringen i den politiske aftale og i byrådsreferatet om, at Kolding Havns lejekontrakter ikke kan forlænges efter 2043, ikke er retvisende. De skal kun ses som en intention, der ikke binder havnebestyrelsen.

  Hermed står det klart, at der formelt set ikke er sat udløbsdato på Kolding Havn, da der ikke er truffet nogen forvaltningsmæssig afgørelse herom.

  Styrelsen siger samtidig i sin afgørelse, at en beslutning om at lukke Kolding Havn nødvendigvis må involvere kommuneplan og lokalplaner – og dermed de bestemmelser, som er gældende i planloven. Dermed lægger Styrelsen nogle spor ud for, hvordan den kommende proces bør være.

  ”Byrådet og kommunen er således tvunget til at gå i dialog med havnevirksomhederne. Meget ville have været vundet, hvis byrådet havde erkendt dette på forhånd og valgt dialogvejen fra start. Danske Havnevirksomheder vil derfor endnu en gang opfordre kommunen og byrådet i Kolding til at komme i gang med dialogen”, skriver Danske Havnevirksomheder i en kommentar til Styrelsens beslutning.

  ”Afgørelsen betyder på det principielle plan, at totale nedlæggelser af havne, og således også en eventuel afvikling af Kolding Havn, skal ske inden for rammerne af havneloven, planloven og forvaltningsloven. Det er godt for havnevirksomhedernes retssikkerhed”, skriver Danske Havnevirksomheder videre.

  ”Danske Havnevirksomheder vil dog forsat arbejde for, at Kolding Havn IKKE nedlægges totalt, ligesom foreningen opfordrer byrådet i Kolding til at gentænke den politiske vision i dialog med de lokale havnevirksomheder”.

  Kilde: Danske Havnevirksomheder

  (Visited 3 times, 1 visits today)