Tre ud af fire vil have forbud mod bundtrawl i beskyttet hav

0
REKLAMA

Et markant flertal af danskere ønsker i en ny måling et forbud mod at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder. Samtidig er der stor opbakning til helt at udfase bundtrawl i Danmark.

Bundtrawl er en af de mest almindelige fiskemetoder i Danmark og op mod 85 procent af den danske del af Nordsøen bliver løbende forstyrret af bundtrawl, og selv i beskyttede havområder er der i Danmark et intensivt fiskeri med bundtrawl.

Men i følge en stor ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening blandt 2013 repræsentativt udvalgte danskere, så er et stort flertal imod fiskeri med bundtrawl, som det foregår nu i havet omkring Danmark.

Mere end tre ud af fire – i alt 77 procent – af de adspurgte svarer i undersøgelsen, at de er enig i, at ‘det bør være forbudt at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder’. Kun små 3 procent erklærer sig uenig i udsagnet.

Målingen vækker glæde hos Danmarks Naturfredningsforening.

“Det er stærkt bekymrende, at man fortsat kan trawle gennem havbunden med tunge fiskeredskaber i havområder, som vi har valgt at beskytte for deres naturværdier. Så det er virkelig opløftende, at undersøgelsen viser en så overvældende opbakning til at få det stoppet,” siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

I undersøgelsen har Epinion også spurgt danskerne, om de er enig eller uenig i udsagnet: ”Fiskeri med bundtrawl bør udfases i Danmark”, og her erklærer 64 procent af de adspurgte danskere sig enig, mens 6 procent er uenig.

Forskning har flere gange påvist, at fiskeri med bundslæbende redskaber har en negativ indvirkning på havbunden – og på økosystemerne og biodiversiteten i havet. Ifølge DTU Aqua reducerer en enkelt passage med bundtrawl bundfaunaen med seks procent.

Når havbunden flere gange bliver forstyrret af bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl, så ændres sammensætningen af dyr og planter, da der kommer mange af de hurtigtvoksende arter og færre af de langsomtvoksende.

The post Tre ud af fire vil have forbud mod bundtrawl i beskyttet hav first appeared on FiskerBladet.

(Visited 1 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here