Ny røggas-sensor skal dokumentere udledning af sodpartikler

0
Arkivfoto: Unsplash
REKLAMA

Et konsortium med Green Instruments A/S, Teknologisk Institut og flere maritime aktører går sammen om at udvikle en ny type røggassensor, der kan måle udledningen af sodpartikler fra skibe i realtid. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Sensoren ventes at blive et vigtigt dokumentationsværktøj for skibsfarten, der har kurs mod skrappere regler for, hvor meget de må udlede.

Indenfor skibsfarten regnes udledning af sodpartikler – også kaldet black carbon – for at være den næststørste kilde til global opvarmning efter CO2-udledning. Problematikken har derfor stort internationalt fokus, ikke mindst i Arktis, og det forventes, at Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN vil indføre regulering af skibsfartens black carbon-udledning i løbet af få år. Her vil måleteknik til black carbon komme til at spille en væsentlig rolle for at kunne forbedre og dokumentere nye emissionsbegrænsende teknologier og alternative brændstoffer.

”I dialogen med en række aktører i branchen har vi set, at der er et ønske om et kosteffektivt værktøj, der kan dokumentere black carbon-udledninger og effekten af nye tiltag. Derfor er målet med projektet at udvikle en robust og enkel black carbon-sensor, der måler udledningen i realtid og er designet til brug på skibe. Det kan blive et centralt værktøj i skibsfartens grønne omstilling,” siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Projektet, der er støttet af Miljøstyrelsen, sker i samarbejde med både industripartnere og brancheorganisationer og er forankret hos Green Instruments A/S, der udvikler måleudstyr til blandt andet det maritime. Her stilles der i dag ingen krav til, hvor meget black carbon skibene må udlede, eller at de skal måle på det. Krav om måling kan dog på længere sigt blive obligatorisk. Målgruppen er i første omgang derfor de rederier, som har en proaktiv tilgang til at måle og dokumentere udledninger. Det gælder blandt andet krydstogtskibe, der sejler i arktiske egne, og de danske rederier, der deltager i projektet. Blandt andet vil der undervejs i projektet blive testet en tidlig version af sensoren ombord på et DFDS-skib for at opnå driftserfaring.

”Der er stor fokus på at udvikle maritime løsninger, som bidrager til at løse de klima- og miljømæssige udfordringer, som branchen står overfor. Vi forventer, at IMO indenfor overskuelig fremtid vil regulere udledningen af black carbon, og for at kunne håndhæve den regulering er det yderst relevant at se på metoder til at dokumentere black carbon-udledninger. Vi ser det derfor som en styrke, at der udvikles nye sensorteknologier. Dette projekt er et godt eksempel på et bredt samarbejde, hvor både leverandører, videncentre, danske rederier og myndighederne bidrager til løsninger,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Projektet forløber fra primo 2021 til medio 2023 og er et samarbejde mellem Green Instruments, Teknologisk Institut, DFDS, MOL Chemical Tankers, Danske Maritime og Danske Rederier.

(Visited 62 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here