Grøn omstilling, Brexit og politisk tumult

0
Arkivfoto
REKLAMA

Formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Fridi Magnusen, lagde på generalforsamlingen i juni vægt på fremtiden og de udfordringer som dansk fiskeri står overfor. Fiskeriet skal fortsætte udviklingen, historien har lært os, at den som ikke bevæger sig fremad, går i stå. 

Af Esben Sverdrup-Jensen, direktør, DPPO

I sin beretning på generalforsamlingen i Danmarks Pelagiske PO fokuserede formand Fridi Magnusen på tre centrale emner – grøn omstilling, Brexit og rammebetingelser for danske fiskeri. 

Grøn omstilling

På klimadagsordenen har dansk pelagisk fiskeri længe være i førersædet når det gælder grøn teknologi og brændstofeffektivitet. Seneste skud på stammen er den nye dieselelektriske Gitte Henning, som lige nu er under konstruktion i Spanien. 

” Vi har sammen med resten af Det Blå Danmark under Regeringens Klimapartnerskab formuleret en ambitiøs plan for hvorledes søfarten og fiskeriet indfrier målet om 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030. 

Det endelige mål er naturligvis at reducere udledningerne fra fiskeriet til et absolut minimum. De løsningerne ligger dog fortsat langt ude i horisonten. 

I fiskeriet er vi allerede langt fremme i forhold til udgangspunktet i 1990. Vi har reduceret den samlede udledning med mere end 60%. Får vi fjernet kapacitetsloftet, fjernet tobisområderne og får vi lov til at fortsætte udviklingen i sektoren og i flåden og får vi lov til at fiske på de kendte pladser hvor koncentrationen er højest også efter Brexit, så når vi målet i 2030.

I fiskeriet er grønne investeringer gode investeringer. 

Jo mere effektive vi bliver og jo mindre brændstof vi bruger per kilo vi fanger – jo mere lønsomt bliver fiskeriet. Det er det jeg kalder grøn bundlinje. ” siger, Fridi Magnusen. 

Fiskeri i ukendt farvand 

Der er gået mere end 4 år side briternes beslutning om at forlade EU ramte som et lyn fra en klar himmel.  Alligevel er man ikke kommet langt i forhandlingerne. Deadlines er sprunget og man har oplevet udsættelse på udsættelse. Men meget tyder på at forhandlingerne nu nærmer sig den afgørende fase, selvom meget fortsat er uafklaret – det gælder ikke mindst på fiskeriområdet.

”Det er ikke nemt af forlade 50 års ægteskab. Udfordringen er massiv for europæisk fiskeri – ikke mindst for den danske pelagiske sektor og medlemmerne af den pelagiske PO.  

Godt 2/3 af vores omsætning kommer fra området inden for 200 sømil fra den britiske kyst. Det er der ikke noget nyt i – der har vi altid fisket og det er med fisk fra de områder vi har skabt jeres virksomheder. Som bekendt er det fiskebestandene, der opdeler fiskevand – ikke landegrænser. ”

BREXIT-forhandlingerne har været højeste prioritet i PO’ens arbejde og oraganisationen har måttet omprioritere ressourcerne således, at man  kan løfte opgaven med at fastholde adgangen til eksisterende fiskepladser og bevare den nuværende kvotefordeling i EU og imellem kyststater.  

”Det er lykkedes PO’erne at fastholde fiskeriet højt på dagsorden i den nationale debat – og øverst på skiftende stats- og udenrigsministres liste over danske prioriteter. Det vidner om, at vi har gjort det rigtige.  Men det vidner også om situationens alvor for dansk fiskeri. Internationalt har vi sammen med DFPO deltaget i etableringen af EUFA – European Fisheries Alliance, der forener fiskeriorganisationer fra 9 europæiske lande. Det er en udfordring at samarbejde på tværs af Europa, men situationens alvor og de værdier, der er på spil er motiverende for samarbejdet. Der er ingen tvivl om, at vi bedst står BREXIT igennem i samlet flok. Det er vigtigere nu – end nogensinde før.”

EU’s forhandlere har et stærkt mandat, som danske fiskeriorganisationer i høj grad var med til at påvirke og formulere. Nu handler det for dansk fiskeri om, at man står fast i forhandlingernes afgørende fase.

Resten af artiklen kan læses i den netop udkomne augustudgave af FiskerBladet her.

(Visited 1 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here