Grønne takter på Hirtshals Havn

0
Foto: Hirtshals Havn
REKLAMA

Et elforbrug på omkring 200.000 færre kilowatt-timer i første halvår af 2020, sammenlignet med samme periode i 2019, taler sit eget tydelige sprog. Hirtshals Havns installation af det digitale registrerings- og afregningssystem ProPower har foruden at reducere forbruget væsentligt hos de fartøjer, der ligger i havnen, også betydet en reduktion i havnens samlede elforbrug på 10 %. Det skriver Hirtshals Havn.

I perioden 2017-2019 har Hirtshals Havn erstattet gamle og udtjente kajstikstandere i den vestlige del af havnen med 38 nye kajstikstandere i beton. Samtidig er der installeret et digitalt system til registrering af elforbruget. Dermed ved havnen præcist, hvilket fartøj der bruger strøm hvornår, og fartøjerne ved præcist, hvor meget strøm de bruger, mens de ligger i havn. Dette har betydet, at begrebet uregistreret forbrug som følge af gamle, slidte målere og glemsomhed er ved at være en saga blot.

Hos Hirtshals Havn hersker der ingen tvivl om, at installationen af ProPower-systemet i Vesthavnen har givet en helt ny bevidsthed omkring strømforbruget hos fiskeskipperne. Det er pludseligt blevet meget synligt, hvor meget strøm det enkelte fartøj bruger i og med, at strømforbruget løbende kan følges online. 
– I Havnevagten assisterer vi meget gerne fiskerne med at finde besparelser. Vi har allerede et par tilfælde, hvor vi har været behjælpelige med at finde og efterfølgende fjerne strømslugere, som har brugt strøm til ingen verdens nytte. Det er meget tilfredsstillende, siger havneassistent Tommy Grønkjær, der har været med gennem hele installations- og indkøringsprocessen.

For Hirtshals Havn har investeringen i ProPower-systemet flere målsætninger. Dels har det været vigtigt for havnen at eliminere det ikke-registrerede forbrug, således det enkelte fartøj betaler for den strøm, det reelt bruger i havnen, og dels har havnen som et led i dens arbejde med FN’s 17 verdensmål vægtet at reducere havneområdets klimabelastning. 

– Det har været spændende at se den direkte effekt i form af et mindre strømforbrug og en mindre klimabelastning. Samtidigt er det også positivt med den bevidsthed, det har skabt hos fiskeskipperne, som nu slukker for det udstyr ombord, der bruger unyttig strøm, udtaler Hirtshals Havns marketingchef Ditte G. Sørensen, der er ansvarlig for havnens arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Som næste skridt har Hirtshals Havn planer om en fornyelse af den eksisterende landstrømsforsyning i Østhavnen. Her er der dog tale om en væsentlig mere kompleks proces, da de store skibe, der anløber Østhavnen, stiller helt andre krav til den strøm, som havnen skal levere. Over det kommende år vil havnen derfor igangsætte et analysearbejde, som skal give et billede af de fremtidige installationer og investeringer. I dette arbejde skal der også tages højde for EU’s klimamålsætninger, der er vedtaget i “European Green Deal”, som formentlig vil fremsætte krav om, at alle europæiske havne fra 2030 skal kunne levere landstrøm til skibe, der ligger i havn.

Kilde: Hirtshals Havn

(Visited 8 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here