EU: Skibsfarten skal købe CO2-kvoter

  0
  REKLAMA

  Beslutningen om at indlemme skibsfarten i EU´s CO2-kvotehandelssystem, ETS, sker på trods af modstand fra FN´s søfartsorganisation, IMO, og flere landes rederiforeninger bl.a. Danske Rederier.

  ”Det er ikke overraskende, at udvalget foreslår at medtage skibsfart i kvotehandelssystemet. Det er en klar indikator på Parlamentets grønne ambitioner,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

  Men Danske Rederier mener, at “et så vidtgående forslag, eventuelt skal vedtages via den normale lovgivningsprocedure, som også indbefatter en konsekvensanalyse.”

  “Det arbejde er i gang og vi forventer et forslag fra Kommissionen til næste sommer, så det giver ikke mening, at man forsøger at liste et vidtrækkende tiltag som ETS ind ad bagdøren” siger Maria Skipper Schwenn.

  Miljøudvalget kunne til gengæld ikke blive enige om at bruge 2018 som nyt udgangspunkt for at måle rederiernes CO2-reduktioner i stedet for 2008 i forbindelse med revisionen af EU´s rapporteringssystem for skibes energieffektivitet, MRV.

  Hvis basisåret for beregningerne bliver ændret til 2018, vil det være sværere for rederierne at nå reduktionsmålene, da udledningen af CO2 var særlig højt i 2008.

  Den beslutning er nu sendt videre til EU Kommissionen og det er Danske Rederier – som er modstander af forslaget om at skifte basisår – godt tilfreds med.

  “Det er en god løsning, at miljøudvalget nu sender bolden videre til Kommissionen. Havde man valgt 2018 som basisår, havde vi kun haft ét års data at regulere ud fra, hvilket er et alt for spinkelt grundlag. Nogle skibe har kun få havnekald i EU og har disse få rejser været ineffektive, giver det ikke et reelt billede af skibets effektivitet. Dette har vi klare eksempler på blandt vores medlemmer” siger Maria Skipper Schwenn.

  Som et tredje element i gennemgangen af MRV-systemet besluttede Miljøudvalget, at gods om bord på skibene skal regnes med, når effektiviteten af sejladsen skal beregnes og indrapporteres. Kommissionen havde ellers foreslået at slække det det krav og gøre det frivilligt.

  ”Det er helt afgørende, at det også fremad bliver obligatorisk for skibene at indberette, hvor meget gods de har med om bord. Ellers kan man ikke sige noget om, hvor effektivt et skib er. Vi er tilhængere af, at man ser på skibet og operationen som helhed,” siger Maria Skipper Schwenn.

  Kilde: Danske Rederier

  (Visited 3 times, 1 visits today)