Skibsfarten genoptager klimasamarbejde

  0
  REKLAMA

  “Vi har brug for at fastholde det momentum, som der var i klimadagsordenen, før coronakrisen ramte. Herhjemme glider arbejdet planmæssigt i Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, som blev indgået med regeringen sidste år, men det internationale arbejde er helt afgørende, og det genstartes nu”, siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

  Flere møder i klimaarbejdsgruppen er blevet aflyst de seneste måneder, men i dag og ugen ud mødes landene virtuelt for at drøfte de forslag, som ligger på bordet.

  ”Mødet kan bidrage til et bedre udgangspunkt, når de egentlige forhandlinger genoptages. Forhandlingerne er nået til et niveau af kompleksitet – både hvad angår teknik og politik, og det er derfor godt at få en såkaldt uformel drøftelse, der kan bidrage til forståelse af forslagene og motiver bag. I Danske Rederier støtter vi en tilgang, hvor både tekniske og operationelle tiltag indgår, når vi skal reducere CO2-udledningen. Det er for simpelt kun at se på de tekniske aspekter af skibenes reduktionsmuligheder”, siger Maria Skipper Schwenn.

  I øjeblikket ligger der et forholdsvis færdigt teknisk forslag på bordet, hvor man primært kigger på ting som skibenes motorkraft.

  Danske Rederiers holdning er, at også operationelle tiltag som rute- og fartoptimering skal tælle med, når CO2-regnestykket opgøres.

  ”Det handler kort sagt om, at dygtigt sømandskab også skal gavne i klimaregnskabet. Samtidig skal reguleringen kunne gennemføres og håndhæves ens for alle skibe i verden”, siger Maria Skipper Schwenn.

  Ifølge IMOs CO2-strategi skal den nye regulering være vedtaget inden 2023.

  Kilde: Danske Rederier

  (Visited 8 times, 1 visits today)