DFDS vil fyre 650 medarbejdere

  0
  REKLAMA

  “Vores indledende tilpasning til Covid-19 er kommet godt i mål. Vi tager nu yderligere skridt for at sikre den langsigtede vækst og effektivitet. Samtidig fortsætter vi med at holde øje med med nye muligheder, der kan opstå”, siger Torben Carlsen, CEO DFDS.

  De nye initiativer omfatter:

  • Salg af større industriløsninger til fragtkunder, der involverer både færge- og logistikdriften, kombineres i én enhed, der skal drive salget på tværs af DFDS’ organisation. Enheden bliver en del af Logistics Division. Foruden at styrke det kommercielle fokus afskaffes overlappende funktioner
  • Som en konsekvens heraf vil Ferry Division fokusere på at levere pålidelige og omkostningseffektive services til speditører og vognmænd
  • Fragt- og logistikdriften tilpasses de nye markedsvilkår, herunder optimeres driften af havneterminaler og kørsel
  • Passagerkoncepterne er tilpasset i forhold til ændringerne i rejsemarkedet mod en højere andel af passagerer, der primært rejser for transportformål, herunder ferierejser. Ombordkoncepter og -tilbud er blevet forenklet
  • En række forbedrings- og effektiviseringsprojekter vil forenkle og fokusere funktioner, der understøtter driften. Dette omfatter en omorganiseret og integreret IT og digital organisation samt reduktion af flere funktioner.

  Disse initiativer forventes at generere årlige omkostningsbesparelser på omkring DKK 250 mio. I 2020 forventes en positiv resultatpåvirkning på 50-75 millioner kroner.

  Tilpasningen til de nye markedsvilkår medfører at omkring 650 medarbejdere vil forlade DFDS i de kommende måneder, hvoraf 200 er ansat i Danmark. DFDS har i øjeblikket omkring 8.600 medarbejdere.

  Der forventes en engangsomkostning knyttet til afskedigelserne på omkring 100 millioner kroner i 2020, som vil blive indregnet under Særlige poster.

  Med virkning fra den 29. juni vil DFDS forlade den danske hjemsendelsesordning.

  De indledende tilpasninger til den markante nedgang i efterspørgslen forårsaget af lockdowns fra midten af marts omfattede blandt andet sikring af medarbejdere og lokationer, reduktion af omkostninger ved oplægning af fragtfærger og suspendering af to passagerruter. Resultatet af disse tilpasninger har indfriet forventningerne.

  Fragtmængderne i 2. kvartal var i de fleste områder højere end forventet, og ud af de 12 fragtbærende færger, der blev lagt op i marts/april, er fem nu tilbage i drift.

  Den ene af passagerruterne, Oslo-Frederikshavn-København, genåbnede 25. juni efter åbningen af grænsen mellem Danmark og Norge.

  Genåbningen af den anden passagerrute, Amsterdam-Newcastle, og ikke-essentielle rejser på den Engelske Kanal er afhængig af en lempelse af rejserestriktioner i UK og EU.

  Den 7. maj 2020 blev forventningen til EBITDA før særlige poster reduceret ned mod DKK 2 mia.

  Usikkerheden er fortsat ekstraordinært høj, særligt for rejsemarkedet. Det medfører, at der fortsat vil kunne forekomme betydelige ændringer i resultatforventningen og dens forudsætninger i anden halvdel af året.

  På den baggrund fastholdes på nuværende tidspunkt forventningen til driftsresultat (EBITDA) før særlige poster uændret.

  Kilde: DFDS

  (Visited 3 times, 1 visits today)