Digitalisering: Søfolk mangler kompetencer

  0
  REKLAMA

  Det er fint nok at investere i avanceret teknologi for at øge digitaliseringen af skibsfarten. Det er bare ikke særlig smart, hvis teknologien ikke er tilpasset skibene, og hvis mandskabet ikke har de rette kompetencer. Og det er alt for ofte tilfældet, afdækker en ny rapport om anvendelsen af ny teknologi om bord på danske skibe.

  ”Målet er, at robotteknologier skal lette arbejdet for navigatørerne til søs og være meget lidt arbejdskrævende. Men når teknologierne skal indpasses i en allerede eksisterende arbejdspraksis på skibe, så går det ofte langt fra så gnidningsfrit, som redere og it-udviklere på land havde planlagt,” siger lektor Jakob Krause-Jensen fra DPU, Aarhus Universitet, der er en af forfatterne bag den nye rapport “Robotten/teknologien som kollega”.

  Et gennemgående problem, som forskerne har bemærket, er, hvordan digitale teknologier støder sammen med rutiner og hverdag til søs. Et eksempel er, at mange af de digitale teknologier ikke er udviklet, så lyset fra skærmene kan dæmpes, når det bliver mørkt og dermed sikre mandskabet det fulde udsyn om natten. Derfor er mandskabet henvist til at hitte på ’kreative’ løsninger som f.eks. at sætte pap over skærmene om natten på skibet, så synet ikke forstyrres, når de skal holde udkig.

  “Derfor har it-udviklere brug for at få mere viden om den virkelighed ombord på skibet, som deres teknologier skal indgå i. De er simpelthen nødt til at komme med ombord på skibene, og så er der behov for bedre brugerinddragelse,” siger Jakob Krause-Jensen, der anbefaler, at rederne eksempelvis involverer kaptajner og styrmænd mere aktivt i udviklingen af nye digitale teknologier.

  En anden udfordring på broen kan være at sortere mellem de mange typer information, der hele tiden skal tages stilling til.

  “Det er nødvendigt med at få tydeliggjort, om der med en given teknologi er tale om en information til beslutningstageren, altså en beslutningsstøtte, eller en direkte ordre”, siger Stephan Hansen, der er gæsteforsker ved DPU og medforfatter af rapporten.

  Det vil også være en god idé, hvis redere og besætning med jævne mellemrum drøfter, om der bør luges ud i den teknologi, der er til rådighed.
  “Teknologi er nødvendig, men den skal også være relevant for at løse opgaven, derfor bør man overveje en form for løbende ’digital fyringsrunde’”, siger Stephan Hansen.

  Et gennemgående problem er, at de nye teknologier ofte kræver kompetencer, der ikke altid er tilstede.

  “Kompetenceudviklingen ombord er flere steder overladt til tilfældig sidemandsoplæring og opslag i manualer. Teknologierne skal være mere enkle og lettere at forstå, men rederier og uddannelsesinstitutioner skal samtidig sikre en kontinuerlig og systematisk digital kompetenceudvikling af mandskabet, for undertiden kan det være helt elementære it-kundskaber, som mangler,” siger Jakob Krause-Jensen.

  Du kan downloade hele rapporten HER.

  Kilde: Aarhus Universitet.

  (Visited 6 times, 1 visits today)