Maersk Drilling vil lagre CO2 i undergrunden

  0
  REKLAMA

  Projektet sigter mod at bygge en infrastruktur, der gør det muligt at transportere CO2, opfanget i anlæg på land, offshore, hvor det skal pumpes ned og oplagres i undergrunden.

  Den første fase af projektet bliver en undersøgelse, der skal validere kompatibiliteten af de underjordiske reservoirer, fulgt af en test af CO2 injektion i undergrunden.

  GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – er researchpartner på projektet og vil gennemføre laboratorieeksperimenter og resultatanalyser undervejs.

  Målet er at have den første brønd klar til injektion fra Nini platformen i Nordsøen i 2025. På længere sigt er det målet at udvikle kapacitet til at opbevare omkring 3,5 mio. tons CO2 pr. år fra 2030, svarende til de anbefalinger, som Klimarådet er kommet med for at nå Danmarks mål om at reducere CO2 udledningen med 70 pct, oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse.

  “Vi er virkelig spændte på at deltage i denne indsats for at støtte den grønne omstilling ved at bruge faciliteterne i offshore-industrien og Maersk Drillings mere end 40 år lange erfaring med boring af brønde i Nordsøen. Som det for nylig blev understreget af regeringen i dens Klimaplan, er opfangning og lagring af kuldioxid en vigtig komponent i den nødvendige indsats for at nå målet om at reducere Danmarks udledninger med 70 pct. i 2030,” siger Jørn Madsen, adm. dir. i Maersk Drilling.

  “For Maersk Drilling er projektet en del af vores innovative initiativer og en attraktiv mulighed for at opbygge yderligere kompetencer og udvide brugen af vores rigge,” tilføjer han.

  Målet om at kunne lagre omkring 3,5 mio. tons CO2 pr. år fra 2030 svarer til 15-20 pct. af den nødvendige reduktion for at nå Danmarks reduktionsmål på 70 pct. i 2030.

  Maersk Drilling har lovet at bidrage med know-how og en begrænset finansiering til de indledende faser af projektet, der også støttes af Energistyrelsen gennem Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP).

  (Visited 11 times, 1 visits today)