21 grønne anbefalinger fra Det Blå Danmark

  0
  REKLAMA

  I 2050 skal hele Det Blå Danmark være 100 procent klimaneutrale, og senest i 2030 skal det første oceangående nul-emissionsskib skib være i kommerciel drift.

  Det er hovedambitionerne for Det Blå Danmark, som midt i marts afleverede 21 initiativer og anbefalinger til regeringen.

  Formanden for Det Blå Danmarks klimapartnerskab med regeringen og CEO i A.P. Møller – Mærsk, Søren Skou har nu fremlagt initiativerne og anbefalingerne for Grønt Erhvervsforum.

  “I Det Blå Danmark fastholder vi vores målsætning om klimaneutralitet i 2050. Af gode grunde har fokus de seneste måneder været andetsteds, men vejen frem for dansk skibsfart er at følge en bæredygtig retning,” siger Søren Skou.

  Partnerskabet har arbejdet inden for fire temaer: Energieffektivitet, havne og kystnær skibsfart, grønne brændstoffer og klimadiplomati.

  Det har bl.a. givet anbefalinger om at:


  – Etablere et udviklings- og demonstrationsprogram til maritime klimaløsninger.
  – Stille klimakrav til de danske færgeruter fra næstkommende udbudsrunder.
  – Lave en national strategi for introduktion af brændstofprojektet Power-to-X i stor skala i
  Danmark.
  – Ansætte en dansk ambassadør, der skal arbejde med global klimaregulering i FN’s
  søfartsorganisation, IMO.

  “Vi kan effektivisere et godt stykke vej, og det gør vi allerede på tværs af branchen. Men effektiviseringer kan ikke i sig selv bringe os i mål, og derfor er det afgørende, at vi også følger et udviklingsspor, hvor uprøvede teknologier skal i spil, og hvor der er behov for store investeringer i forskning, udvikling og tests,” siger Søren Skou.  
   
  Det Blå Danmark bakker op om regeringens målsætning om en 70 procent CO2-reduktion i Danmark i 2030.

  Den internationale skibsfart er ikke omfattet i det danske regnskab, og 98 procent af al danske skibsfart finder sted uden for Danmarks grænser. Derfor har Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark også arbejdet med, hvordan Danmark kan vise vejen for en omstilling af den internationale skibsfart.
   
  Til gengæld tæller færger, fiskefartøjer og nærskibsfarten med i det nationale klimaregnskab. Her har færgerne siden 1990 reduceret deres udledninger med 68 procent og er snart i mål.

  Den resterende nationale skibsfart er også godt på vej. Her har man siden 1990 reduceret 40 procent af udledningerne.
  Kilde: Danske Rederier

  Læs om milliard-investering i nyt testcenter, der også er en del af planen, HER.

  Se video med formand Søren Skou og erhvervsminister Simon Kollerup herunder.

  (Visited 3 times, 1 visits today)