Resultatfremgang for Hanstholm Havn i 2019

  0
  REKLAMA

  Bestyrelsen i Hanstholm Havn afholdt i går årets første fysiske bestyrelsesmøde, og der var tilfredshed med regnskabet for 2019 samt den foreløbige udvikling i 2020. Havnen opnåede i 2019 en bruttofortjeneste på 26,2 millioner kroner mod 25,5 millioner kroner året før, mens resultat før skat landede på 7,9 millioner kroner mod 6,2 millioner kroner året før svarende til en fremgang på 28 procent. Både bestyrelse og ledelse ser nøgletallene som tilfredsstillende:

  “2019 blev endnu et godt år for Hanstholm Havn, og faktisk ligger resultatet over det forventede.
  Aktivitetsniveauet har været højt, og vi har sideløbende arbejdet med udvidelsen af havnen uden væsentlige driftsforstyrrelser,” siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

  Samlet set har Hanstholm Havn en forventning om et aktivitetsniveau i 2020 på niveau med 2019. Året vil være kendetegnet ved høj byggeaktivitet med færdiggørelse af havneudvidelsen, og ny køleauktionshal med logistiksluse og rampeanlæg i tilknytning til havnens samlede køleauktionsfaciliteter.

  En indvielse af den nye havneudvidelse oprindeligt planlagt til afholdelse ultimo i august i år, er grundet COVID-19 situationen udskudt til sensommeren 2021. Således vil havneindvielsen være sammenfaldende med H.M. Dronningens besøg af Thisted Kommune, hvor kongeskibet Dannebrog er planlagt til at anløbe Hanstholm havn.

  Kilde: Hanstholm Havn

  (Visited 7 times, 1 visits today)