Dobbelt-grundstødning får lodser til at klage

  0
  REKLAMA

  Den første grundstødning skete få meter fra havneudsejlingen, hvor det 90 meter lange fragtskib tog grunden i det strømfyldte farvand ud for havnen i Rudkøbing 18. maj.
  Med hjælp fra slæbebåden Rudskallen lykkedes det efter halvanden time at få skibet fri og drejet mod Langelandsbroen. Men efter få hundrede meters sejlads gik det på grund igen.
  Og forløbet har nu fået Lars Sigvardt, der er formand for Danske Lodser til at klage til Søfartstyrelsen, skriver Fyns Amts Avis.

  “Vi klager over, at Søfartsstyrelsen ikke har udnyttet en hjemmel i Lodsloven til at indføre lodspligt for flotbringning af skibe, der har været på grund på dansk søterritorium, hedder det ifølge avisen i Lars Sigvardts henvendelse til Søfartsstyrelsens enhed for Sikre Farvande.

  Hjemlen giver Søfartsstyrelsen mulighed for at bestemme lodspligt “når hensyn til den offentlige sikkerhed, militære grunde, sejladssikkerheden, overholdelse af orden, forebyggelse af fare, hensyn til miljøet eller andre væsentlige offentlige interesser tilsiger det”.

  Og denne mulighed burde Søfartsstyrelsen have iværksat i det aktuelle tilfælde, mener Danske Lodsers formand, ifølge Søsiden, Fyns Amts Avis.

  Læs hele historien HER.

  https://faa.dk/artikel/efter-dobbelt-grundst%C3%B8dning-ved-langeland-lodser-klager

  (Visited 6 times, 1 visits today)