Excluderen på forsøgsfiskeri

0
Arkivfoto
REKLAMA

Det er Skagen-fiskeskibet Themis, der i øjeblikket er i gang med de første prøver med den såkaldte excluder, der er udviklet til at undgå bifangster i tobis- og sperlingfiskeriet. De første resultater fra tobis er endnu ikke klar, men baseret på tidligere forsøg med sperling, lavet ombord på Rockall, er der grund til optimisme.

Af Bent Mikkelsen

Skagen-fiskeskibet Themis, S 144, der ejes af Themis Fiske A/S, der har svensk baggrund, er med i forsøget der skal mindske bifangsterne i deres fiskerier og optimerer fangsten af den målart som skibene rent faktisk fisker efter. Det sker i et større udviklingsprojekt med deltagelse af Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO), Egersund Tor-Mo Trawl ApS, DTU Aqua og Themis Fiske A/S og som over en to-årig periode skal udvikle på denne type redskab. Det sker under GUDP-programmet (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) under Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet er endnu ikke bevilliget men erhvervet er for egen risiko gået i gang med de første forsøg, da man ikke rigtig kan rykke på tobissæsonen.

Hovedformålet med udviklingen er som nævnt at mindske bifangsten af f.eks. makrel når der fiskes efter tobis. Det sker ud fra et skarpt økonomisk synspunkt på den måde, at makrel har en værdi på to kroner pr. kilo, når den landes som industrifisk, mens den har en værdi på 10 kroner pr. kg, når den landes som konsumfisk. Et af de andre fokuspunkter i forsøget er tillige at mindske utilsigtet fangst af sæler.

Artiklen kan læses i sin helhed i FiskerBladets majudgave her.

(Visited 7 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here