DFDS forventer nedtur på ca 1,5 mia. kr.

  0
  REKLAMA

  Det er ikke mindst den voldsomme reduktion i passagerertransporten, der påvirker DFDS negativt.

  “EBITDA før særlige poster for 2020 vil sandsynligvis blive reduceret ned mod DKK 2 mia. Forventningen – der er behæftet med betydelig større usikkerhed end sædvanligt – bygger på en række forudsætninger, hvoraf vigtige elementer er udviklingen i fragtmængder og rejserestriktioners påvirkning af passagerruters drift og antal passagerer.
  Den nuværende suspension af passageraktiviteter indebærer en betydelig økonomisk påvirkning, der vil kunne udgøre op til omkring 60% af den potentielle nedgang i EBITDA i 2020 sammenlignet med 2019,” skriver DFDS i delårsrapporten.

  Her understreges det samtidigt, at forventningen og dens forudsætninger som følge af den ekstraordinært høje usikkerhed kan ændre sig betydeligt i årets løb.

  Investeringerne i 2020 forventes reduceret fra tidligere 2,3 mia. kr. til omkring 1,6 mia. kr.

  Rederiet oplevede i 1. kvartal en beskeden omsætningsreduktion på 1 pct. til 3,8 mia. kr., mens driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) faldt med 10 pct. fra 677 mio. kr. i 1. kvartal i 2019 til 610 mio. kr. i år

  Resultatet før skat blev på 96 mio. kr. mod 144 mio. kr. i 1. kvartal i fjor.

  “Covid-19s påvirkning af omsætning og indtjening var begrænset indtil midten af marts, især for fragt. Fra midten af marts blev to passagerruter suspenderet, og passagerfarten på andre ruter reduceredes til kun anerkendelsesværdige rejser. Fragtaktiviteterne blev også negativt påvirket fra midten af marts,” skriver DFDS.

  Se hele delårsrapporten HER.

  Se topledelsens gennemgang af delårsrapporten HER.
  Kilde: DFDS

  (Visited 7 times, 1 visits today)