Klaus G. Andersen fortsætter som formand

  0
  REKLAMA

  ”Der er behov for kontinuitet, og vi er godt i gang med at lægge grundstenene for vores ny brancheforening – trods de svære vilkår i øjeblikket,” siger Klaus G. Andersen.

  ”Nu gælder den om at få åbnet samfundet op hurtigst muligt, ellers kan aktivitetsnedgangen blive meget alvorlig for vores medlemmer hen over sommeren og efteråret.”

  Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV), der organiserer ca. 110 shipping-, agentur-, terminal- eller andre havnevirksomheder, blev til den 1. januar 2020 som en fusion af Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder.

  Den nye forening holdt på grund af coronakrisen sin første generalforsamling skriftligt. Og her udstak den genvalgte formand en række pejlemærker for DSHV´s fremtidige arbejde.

  “DSHV arbejder for at skabe værdi for medlemmerne, så de kan lykkes med at være grønne og ansvarlige danske shipping- og havnevirksomheder i den hårde internationale konkurrence. Derfor skal vi  have forbedret vores investeringssikkerhed – ikke mindst i forhold til havnearealer og lejekontrakter.

  Vi skal have forbedret vores konkurrencedygtighed – ikke mindst en mere klar rollefordeling mellem offentlig og privat. Og vi skal sikre mere smidige og effektive offentlige systemer og myndigheder – ikke mindst på toldområdet.

  DSHV arbejder for at fremme grøn omstilling i branchen og søtransport som grøn transportløsning, for at udbrede den digitale udviklings potentialer, og for at videreudvikle shippinguddannelserne og fremtidssikre tilgangen og mulighederne i erhvervet,” siger Klaus G. Andersen.

  Kilde: DSHV

  (Visited 2 times, 1 visits today)