Flest dødelige forlis ved malmtransporter

  0
  REKLAMA

  2019 rapporten om sikkerheden om bord på tørlastskibe præges af det 52.000 dwt. store Nur Allya´s forlis i august. Skibet var på vej fra Weda Island til øen Sulawesi i Indonesien med en last nikkelmalm, da AIS-signalet forsvandt. Skibet forliste med sin 25 mand store besætning.

  Selvom årsagen til forliset var ukendt, udsendte Intercargo en fornyet advarsel om risikoen for, at nikkelmalm kan blive flydende under transporten.

  Ud af de 39 “total losses”, der er blevet rapporteret for tørlastskibe fra 2010 til 2019, er otte af dem forlist på grund af forskubbelser i lasten resulterende i 106 omkomne søfolk. Det svarer til hele 61 pct. af dødsfaldene i sektoren.

  Intercargo kritiserer i rapporten rederierne for at være for sløve til at gøre rapporterne om forlisene tilgængelige i IMO´s systemer. Det er ifølge Intercargo kun sket i 24 ud af de rapporterede 39 tab.

  “Det er af vital betydning, at rapporter om årsagerne til forlisene bliver sendt til IMO så hurtigt som muligt, så baggrunden for de alvorlige ulykker kan blive identificeret og passende forholdsregler kan blive taget,” hedder det i Intercargo årlige rapport.

  Du kan hente hele rapporten fra Intercargo HER.

  Kilde: Intercargo

  (Visited 6 times, 1 visits today)