Fornægter Norge det skandinaviske samarbejde?

0
Arkivfoto
REKLAMA

Den norske laksekoncern Hav Lines udvikling af et banebrydende koncept omkring slagteskibet “Norwegian Gannet”, giver den norske regering anledning til gentagne benspænd. Det giver grund til undren, at Norge ønsker at destruere et af landets egne innovative koncepter inden for håndtering af laks, i stedet for at bruge det til at fastholde nationens ledende position på det internationale laksemarked.

Det skriver Hirtshals Havn.

Slagteskibet “Norwegian Gannet”, der er udviklet og drives af den norske koncern Hav Line, transporterer laks mellem de vestnorske laksegårde og Hirtshals Havn i et innovativt transportkoncept, der sætter nye standarder både kvalitetsmæssigt og klimamæssigt. Selvom alle tilladelser var på plads, da Hav Line satte slagteskibet “Norwegian Gannet” og lakseterminalen på Hirtshals Havn i drift i november 2018, blev “Norwegian Gannets” eksistens pludselig truet, da den norske regering ændrede mening.

Den norske kovending
Efter idriftsætningen ultimo 2018 får Norge ny fiskeriminister. Allerede kort tid efter sin tiltrædelse beslutter den nye fiskeriminister, Harald Tom Nesvik, stik modsat alle tidligere beslutninger og tilladelser, at trække tilladelsen til “Norwegian Gannet” tilbage. Dette sker med begrundelse i, at “produktionsfisk”, dvs. fisk med synlige skader og misdannelser, ikke må eksporteres fra Norge. Produktionsfisken udgør imidlertid kun 1-5 % af den samlede produktion, og den kan uden problemer frasorteres i Danmark og sendes direkte retur til Norge med den hyppige færgetrafik ud af Hirtshals.

I Norge er der efterfølgende vedtaget ændringer til lovgivningen omkring produktionsfisk, som foreskriver, at produktionsfisken skal frasorteres på land i Norge og ikke til søs på skibet. Dermed er der pludselig en række foranstaltninger rent lovgivningsmæssigt, som umuliggør realiseringen af konceptet bag “Norwegian Gannet”. Den norske regering har dog valgt at give Hav Line en dispensation indtil den 1. juli 2020 til fortsat drift, hvorefter driften skal ophøre med mindre andet bestemmes forinden.

Et genialt koncept modarbejdes
Det er et faktum, at de lakseproducenter, hvortil Hav Line leverer den ferske og friske laks, er tilfredse med produktet. Ifølge Hav Line har de desuden flere kunder, som gerne vil benytte sig af konceptet, men som er tilbageholdende på grund af den norske regerings hidtidige ændringer af tidligere beslutninger.

Hos Hirtshals Havn vækker den norske regerings modstand mod udvikling og den klimavenlige løsning undren. Den såkaldte Hav Line metode rummer al den ønskede innovation og åbner for vækstpotentialer, der kan være med til at realisere Norges vækstmål i lakseproduktionen frem mod 2050.

  • Hvorfor kan produktionslaksen fra “Norwegian Gannet” ikke sorteres fra og dokumenteres i Hirtshals? Danmark og Norge er på mange områder ens og har samme høje standarder på fødevare-, produktions- og sundhedsområderne, og derfor ligner forhindringerne for “Norwegian Gannet” mere en teknisk og ubegrundet handelshindring eller en hidtil uset norsk protektionisme, udtaler Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen.
  • Ingen – heller ikke nordmændene – kan stoppe udviklingen og modarbejde den. Gør vi det, så vil udviklingen og væksten bare ske andre steder, hvor innovation og nytænkning er tilladt. Kodak lever ikke længere – de fornægtede den digitale fototeknologi., supplerer Jens Kirketerp Jensen.

Hav Line metoden sætter nye standarder
Den norske laksekoncern Hav Line har gennem en årrække udviklet et unikt og banebrydende koncept omkring håndtering og transport af laks, der opdrættes i de norske laksegårde, og som afsættes på markederne i Europa.

Med Hav Line metoden bliver laksen hentet direkte hos laksegårdene i Vestnorge, og på sejlturen fra Vestnorge mod Hirtshals Havn bliver laksen udblødt og slagtet, hvorefter den opbevares i saltvandstanke. I Hav Lines lakseterminal på havnen i Hirtshals bliver laksen sorteret og pakket i kasser, der er produceret direkte til pakkelinjerne. Ved brug af denne metode når den norske laks ud til de europæiske markeder ca. 43 timer hurtigere end den tilsvarende laks, der på traditionel vis er slagtet på land i Norge og transporteret med lastbil over fjeldene og ned gennem Norge og Sverige.

I samarbejde med de norske lakseproducenter kan Hav Line dermed levere bedre norske lakseprodukter til Europa baseret på højere kvalitet og længere holdbarhed. Den effektive transport mellem laksegårdene og Hirtshals reducerer desuden klimabelastningen samt fjerner en del af den tunge trafik fra det norske vejnet.

Hele logistikken omkring den norske laks bliver optimeret, og med Hirtshals Havn som det norske lakse-HUB styrker Norge sin position på det europæiske laksemarked.

Denne artikel er oprindeligt bragt af Hirtshals Havn.

(Visited 7 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here