Hjælpepakker udvidet med 100 mia. kr.

  0
  REKLAMA

  Den udvidede hjælpepakke er justeret både i forhold til de selvstændige og helt små virksomheder som for de større virksomheder, der nu kan se frem til at modtage en kompensation fra de forskellige elementer i hjælpepakkerne på op til 110 mio. kr.

  Men der er en ny betingelse knyttet til den udvidede hjælp, fremgår det af aftaleteksten. Virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i hjælp, skal skrive under på, at de ikke udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021.

  “Vi har sagt, at der må være en balance mellem det at modtage hjælp og at konsolidere sin virksomhed efterfølgende. Så har vi introduceret, at hvis man modtager støtte på mere end 60 millioner kroner, så skal man ikke i regnskabsåret 2020 eller 2021 bruge de skatteborgerpenge som udbetaling til aktionærer,” siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der står bag disse tiltag.

  Finansminister Nicolai Wammen erklærede sig på TV 2 godt tilfreds med aftalen.

  “Vi har forlænget og styrket de hjælpepakker både i forhold til selvstændige og kombinatørerne, altså folk med en sammensat A- og B-indkomst. Det er blevet en stærkere hjælpepakke end den, vi har haft hidtil, siger finansministeren til TV 2.

  Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

  – En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.


  – En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster. 


  – Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.


  – Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.


  – Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.


  – Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. 


  – Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.


  -Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.


  – Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.


  – Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.


  – Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.


  – En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

  Desuden gælder det, at virksomheder i skattely ikke kan få del i hjælpepakkerne.

  “Parterne noterer sig herudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen,” skriver Finansministeriet om aftalen.

  Du kan læse faktaark om aftalen HER.

  (Visited 7 times, 1 visits today)