Fiskeristyrelsens nye prøvetagnings- og kontrolplaner ændrer kravene til opkøbere af industrifisk

0
(Arkivfoto)
REKLAMA

En ny bekendtgørelse om registrering og kontrol af fisk trådte i kraft den 1. april 2020. De nye regler skal sikre, at Danmark fremadrettet lever op til EU-reglerne på områder, som Danmark ifølge EU-Kommissionen ikke tidligere har opfyldt.

Det skriver Marine Ingredients Denmark.

For vejning af fisk, der landes usorteret til produktion af fiskemel og fiskeolie, har Fiskeristyrelsen udarbejdet en prøvetagnings-og kontrolplan, som opkøberne nu skal følge ved hver landing. Disse nye krav betyder helt praktisk, at fiskemelsfabrikkerne er blevet forpligtet til at udtage prøver og opgøre præcist hvilke fiskearter, der er i de pågældende prøver. Dette regnes derefter op på hele lasten og er grundlaget for afskrivningen af kvoter.

Det har længe været et lovkrav, at vejningen af en last i forbindelse med losning skal foretages af en certificeret inspektionsvirksomhed. Fabrikkerne har valgt at udlicitere den nye opgave med prøvetagning og artssortering til de certificerede inspektionsvirksomheder, som allerede varetager vejningen af lasten. Dette sikrer, at der holdes armslængde mellem køber og sælger og at der er objektivitet og fuld transparens.

Fabrikkerne efterlever selvfølgelig de nye krav, der nu stilles til dem, og har på baggrund af disse pr. den 15. april 2020 indført en opkrævning på 1,5 øre/kg for at dække udgifterne til artsbestemmelsen.

Den danske fiskemelsbranche arbejder for, at der bliver tilsvarende krav til opkøbere af usorterede landinger af industrifiskearter i EU og landene omkring Nordøst Atlanten, så de nye danske krav ikke kommer til at udgøre en konkurrenceforvridning for det danske fiskerierhverv og forarbejdningsindustri.

Kilde: Marine Ingredients Denmark

(Visited 3 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here