Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Skagerrak og Kattegat samt Østersøen og Bælterne

0
Kilde: Fiskeristyrelsen
REKLAMA

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Skagerrak og Kattegat samt Østersøen og Bælterne til utilsigtede bifangster af tunge for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 78 stk. 2 nr. 6 afsatte mængde af tunge i Skagerrak og Kattegat samt Østersøen og Bælterne 3ABCD til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1708), kan der med virkning fra og med 17. april 2020 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af tunge fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1708, vil med virkning fra den 17. april 2020 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 8 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here