Svensk undersøgelse af scrubbervand på vej

  0
  REKLAMA

  Undersøgelsen skal bl.a. kortlægge miljøeffekter, økonomiske effekter, forvaltningsrelaterede effekter samt identificere mulige fejl i tilgængelige data og fremlægge nye.

  Det er Transportstyrelsen og Havs- og Vattenmyndigheden, der sammen skal gennemføre undersøgelsen, der skal præsenteres 1. oktober, skriver Sjöfartstidningen.

  Baggrunden for regeringens ønske om undersøgelsen er den mulige forurening af havvandet fra det det store antal skibe, der er blevet udstyret med scrubbere i kølvandet på de ændrede regler om udledningen af svovl, der trådte i kraft 1. januar i år.

  DNV GL anslår, at omkring 4.000 skibe foreløbig har fået en scrubber om bord – og langt hovedparten af dem er såkaldt open-loop scrubbere, der sender det beskidte vaskevand tilbage i havet.

  Frygten for forurening har fået flere store havne og floder i bl.a. Belgien og Tyskland til at forbyde brug af open-loop scrubbere, ligesom en svensk undersøgelse har fastslået, at vaskevandet kan påvirke mikroorganismer i havet negativt.

  Kilde: Sjöfartstidningen

  (Visited 5 times, 1 visits today)