Hirtshals Havn vil være grønt alternativ

  0
  REKLAMA

  “Uanset om danske og udenlandske virksomheder skal ud til deres markeder mod Nord eller Syd, kan Hirtshals Havn spille en vigtig rolle. Et lavt CO2-aftryk kommer af vores geografiske placering – beregninger har vist besparelser på ca. 20 % afhængig af rutens længde – men derudover passer vores services og tilbud som havn til de virksomheder, som vil få noget ud af at etablere sig i Hirtshals,” siger Jens Kirketerp Jensen, der er administrerende direktør for Hirtshals Havn.

  Men miljø- og klimagevinsten kommer først ved en ændring i de traditionelle transportmønstre, og det er ikke en lille opgave, erkender direktøren.

  “Vi arbejder på at synliggøre de muligheder, der ligger i, at industrierne ændrer transportkorridor, og på at fortælle om de fordele, der er ved at flytte godset fra vejnettet til den blå motorvej på havet – heriblandt et markant lavere CO2-aftryk, men jeg anerkender også, at ukendt terræn kan være bekymrende, siger Jens Kirketerp Jensen.

  Helt objektivt er transporten af gods fra dets oprindelsessted til godsets slutmarkeder et valg mellem to forskellige transportløsninger, som er lige hurtige og koster nogenlunde det samme. Med hel eller delvis søtransport kan producenterne sende produkter på markedet med et dokumenteret lavere ‘carbon footprint’, hvilket i dag er et afgørende konkurrenceparameter på f.eks. konsumentmarkedet, skriver havnen i en pressemeddelelse.

  Kilde: Hirtshals Havn

  (Visited 4 times, 1 visits today)