EU: Rederier skal indberette godsmængder

  0
  REKLAMA

  ”Vi er glade for at, EU’s medlemslande er enige med os i, at det fortsat skal være obligatorisk for rederierne at redegøre for, hvor meget gods, de har fragtet”, siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles repræsentation.

  Danske Rederier har hele vejen argumenteret imod Kommissionens forslag om at gøre det valgfrit for rederierne at oplyse, hvor meget gods de har fragtet. Kun med oplysninger om godsmængde er det muligt at vurdere skibes energieffektivitet.

  ”Styrken ved den måde, MRV-systemet fungerer i dag, er jo netop, at man kan udregne udledningen af CO2 per fragtet ton gods per sømil. Ændrer man det, vil vi ikke længere være muligt objektivt at vurdere energieffektiviteten af skibe, der anløber europæiske havne,” siger Jens Valdemar Krenchel.

  ”Det er vigtigt, da vi ellers risikerer at fjerne incitamentet til innovation af skibene,” siger Jens Valdemar Krenchel.

  Ministerrådet skriver i en pressemeddelelse, at de nu er klar til forhandlingerne med Europa-Parlamentet om forslaget.

  ”Med dagens sejr i Ministerrådet har vi selvfølgelig blikket rettet mod Europa-Parlamentet, hvor vi arbejder hårdt på at sikre, at de bakker op om Ministerrådets beslutning”, siger Jens Valdemar Krenchel.

  Kilde: Danske Rederier

  FAKTA

  Siden januar 2018 har alle skibe, som sejler til og fra havne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skullet rapportere mængden af gods de har fragtet i EU’s rapporteringssystem MRV (monitorering, rapportering og verificering). Ud fra denne rapportering har det været muligt at beregne skibes CO2-udledning, det såkaldte transportarbejde, ved at dividere mængden af medbragt gods med den sejlede distance. Det betyder, at EU’s MRV-system giver en indikation af hvert skibs energieffektivitet.

  Hvis denne rapportering blev gjort frivillig, ville skibene i stedet skulle rapportere deres samlede vægt-tonnage, og det ville dermed ikke være muligt, at beregne hvert skibs egentlige energieffektivitet.

  Oplysning om skibes energieffektivitet er væsentlig i arbejdet med at nedbringe skibsfartens udledning af CO2.

  (Visited 2 times, 1 visits today)