Kommune køber Middelfart Trafikhavn

  0
  REKLAMA

  Middelfart Trafikhavn, der omfatter 53.721 kvadratmeter kajnære arealer og 11.600 kvadratmeter oplagringsfaciliteter, har siden 2002 været en del af det kommunalt ejede havneselskab ADP A/S, som udover havnen i Middelfart også ejer og driver erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia.

  ”Det her er en stor handel for Middelfart Kommune. Havnen er et strategisk vigtigt område, der ligger i hjertet af Middelfart midtby. Ejerskabet er både vigtigt og afgørende i forhold til vores fremtidige muligheder for at udvikle byen – for at sikre en god sammenhængskraft mellem vores havnefront med den flotte, nyrenoverede plads foran KulturØen, marinaen, de kommende nye boliger på nabogrunden og det kommunale havneområde”., siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

  ”Investeringen er stor – og derfor er timingen vigtig. Lige nu har vi mulighed for at sikre en historisk lav renteudgift på det lån, vi optager til købet. Så muligheden for at købe havnen er kommet på det helt rette tidspunkt, hvor renteudgifterne i praksis ikke kommer til at påvirke vores drift”, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

  Købet betyder, at kommunen nu indtræder i de bestående lejekontrakter og viderefører havneaktiviteterne – og der bliver lavet en driftsaftale med ADP.

  Borgmesteren antyder, at overtagelsen på sigt kan betyde, at dele af havnen nedlægges som erhvervshav,

  ”At vi viderefører havneaktiviteterne, er en forudsætning for, at kommunen har mulighed for at opnå lån til investeringen. Vi har lejekontrakter, der løber frem til udgangen af 2023. Det vil sige, at Middelfart Kommune kommer til at drive kommunal havn i en årrække. Når vi kigger længere ud i fremtiden, kan vi arbejde med, at formålet med havnen ændres, så dele af området gradvist kan komme til at indgå i vores byudviklingsplaner”, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

  Aktiviteterne på havnearealerne i Middelfart har været koncentreret om oplagring af bulkvarer og stykgods i havnens lagerhaller og pakhuse. Middelfart Kommunes driftsaftale med ADP kommer blandt andet til at indeholde håndteringen af skibsanløb. Derfor bevares de lokale arbejdspladser, og virksomhederne fra Fredericia Havn, der har aktiviteter i Middelfart, kan bruge havnen, som de har gjort hidtil.

  I processen med at ændre ejerstrategien for Middelfart Trafikhavn har ADPs ledelse og bestyrelse analyseret på den fremtidige forretningsplan og strategi for drift og udvikling af aktiviteterne på havnen i Middelfart.

  ”Når vi kigger ind i fremtidens marked, så ser vi, at vanddybde og adgang til en effektiv infrastruktur betyder mere og mere for vores kunder. Vi vil nu koncentrere os om at videreudvikle havnene i Nyborg og Fredericia” siger Rune D. Rasmussen, CEO for ADP.

  Bestyrelsesformand i ADP, Erik Østergaard, siger om salget:

  ”Stiftelsen af ADP og fusionen af de tre kommunale havne til et kommercielt selskab i år 2000 og 2002 var et meget visionært projekt. De tre havne har været meget forskellige i både størrelse og aktivitetsniveau, og ADPs ledelse og bestyrelse har gennem alle årene balanceret udviklingen af de tre havne i tæt samarbejde med ejerkommunerne. Netop af det hensyn er det en enig bestyrelse, der har godkendt salget af havnen”.

  ”Havnene i Fredericia og Nyborg har fortsat stor kommerciel betydning og skaber både vækst og arbejdspladser i de to kommuner. Med virksomhedens fastlagte strategi vil ADP i årene fremover fortsætte sin udvikling i et tæt samarbejde mellem byerne og havnene”, siger Erik Østergaard.

  Overtagelse af Middelfart Trafikhavn sker officielt den 10. oktober.

  Kilde: ADP

  (Visited 6 times, 1 visits today)