Kold skulder til løn-udmelding fra Mærsk

  0
  REKLAMA

  ”Vi kan konstatere, at nu er mange menige søfarende på langfarten skiftet ud med søfarende på væsentlig lavere løn- og arbejdsvilkår. Det er en trist udvikling”, siger Søren Sørensen.

  ”Over den ganske verden sejler skibe med det danske flag – men skibene er arbejdsplads for færre og færre søfolk på danske løn- og arbejdsvilkår. Denne kendsgerning sammenholdt med, at det danske rederierhverv gennem årtier har fået massivt statsstøtte – direkte og indirekte – gør det nu nødvendig at regering og folketing stiller krav til rederierhvervet om et socialt ansvar i forhold til dansk beskæftigelse og uddannelse af fremtidens søfarende”, siger Søren Sørensen.

  ”Derfor er det nødvendig at regeringen og dets støttepartier med kritisk blik gennemgår hvad søfartserhvervet bibringer det danske samfund og hvad rederibranchen henter i direkte og indirekte statstilskud”.

  Udmeldingen kommer efter, at Mærsk’s HR-chef Niels Bruus i et interview med Søfart sagde:

  ”Vi bruger 500 mio. dollar om året på driften af vores besætninger. Hvis vi skulle drive vores besætninger på samme måde, som vores konkurrenter gør, ville vi spare ca. 80 eller 90 mio. dollar på driftsbudgettet hvert år. Denne omkostningsforskel må og skal vi gøre noget ved”.

  Niels Bruus tilføjede, at der er flere årsager til at Mærsk’s besætningsudgift er højere end konkurrenternes: Lønniveauet i Mærsk er generelt højere end hos konkurrenterne, udmønstringsperioderne er anderledes, og så er der flere vestlige officerer om bord.

  Redaktionen

  (Visited 4 times, 1 visits today)