Russiske flådefartøjer i dansk farvand

  0
  REKLAMA

  Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvande, har de ingen pligt til at melde deres gennemsejling, men hvis de sejler tre eller flere skibe sammen, skal de varsle deres gennemsejling til de danske myndigheder.

  Det skete også i denne uge, hvor den atomdrevne russiske ubåd Smolensk, missilkrydseren Marshal Ustinov, destroyeren Severomorsk og slæbefartøjet SB-406 passerede gennem dansk farvand.

  ”En af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, og vi følger normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere af sted, for at følge dem på vej”, siger Per Ring Henriksen, chef for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter.

  ”Det beror på en vurdering i hvert tilfælde, om et fremmed statsskib er af særlig interesse og dermed skal følges gennem dansk farvand. Generelt gælder det, at alle orlogsfartøjer fra ikke-NATO-lande har særlig interesse.

  FAKTA
  Skibe eller ubåde, der gennemsejler dansk område, skal overholde følgende regler i henhold til konventionen:
  – Skibe eller ubåde skal sejle i det ydre territorialfarvand – ikke det indre.
  – Passage skal foregå uden afbrydelse og behørigt hurtigt (kun ophold som led i almindelig sejlads er tilladt fx: ombordtagning af lods).
  – Ubåde skal under passage sejle i overfladen.

  Kilde: Forsvaret

  (Visited 11 times, 1 visits today)