Rambøll planlægger undersøiske kabelruter til energiø

0
Arkivfoto. Rambøll
REKLAMA

Med klimaaftalen i juni 2020 blev det besluttet at opføre to energiøer i henholdsvis Østersøen og Nordsøen med tilkoblede havvindmølleparker, der tilsammen kan levere 5 GW og vil kunne dække elforbruget i cirka 5 millioner husstande i Danmark og nabolande. Rambøll har nu vundet en af de første forberedende miljø- og havbundsundersøgelser for de kommende energiøer. Det skriver de i en pressemeddelelse.

For nylig blev danskerne præsenteret for et nyt begreb “energiø”, der dækker over en eksisterende ø, fysisk ø eller platform, som fungerer som et knudepunkt for el-produktion fra omkringliggende havvindmølleparker, der forbindes og distribueres til et eller flere lande.

Energinet har nu bedt Rambøll om at kortlægge og anbefale mulige kabelruter og ilandføringslokationer for eksporten af strøm fra den kommende energiø ved Bornholm til henholdsvis Danmark og et naboland.

”Opgaven er af stor strategisk betydning, da resultatet vil være med til at danne grundlag for beslut-ninger vedrørende import og eksport af energi fra den nye energiø, samt hvordan den vedvarende energi fra energiøerne forbindes og integreres med energisystemet på land. Eksporten af energi fra energiøerne vil forbinde lande på kryds og tværs og er vital, når alle europæer skal have grøn ener-gi,” siger Mikkel Benthien Kristensen, Global Divisionsdirektør for Miljøkonsekvensvurdering i Rambøll.

Energiøerne repræsenterer en ny æra for vedvarende energi og gør Danmark til frontløber inden for avanceret udnyttelse af havvind. Projekterne er vigtige for Danmark, da den grønne strøm fra energiøerne kan forsyne et stigende elforbrug i et klimavenligt dansk samfund, men også for Europa, når den grønne strøm eksporteres og dermed bidrager til den europæiske omstilling.

Rambølls lange og brede erfaring med kabelruteplanlægning og miljø-forundersøgelser internationalt fra projekter som blandt andet elforbindelsen Viking Link mellem Jylland og England og gasrørled-ningen Baltic Pipe var blandt begrundelsen for valget af Rambøll. Denne type undersøgelser er komplekse og tværfaglige af natur og løses derfor i samarbejde med mange forskellige specialister. Rambølls projekthold trækker derfor på 15 eksperter fra Rambøll i Denmark, Sverige og Tyskland.

Arbejdet skaber fundamentet for efterfølgende undersøgelser og godkendelse af projektet. Næste skridt i projektet energiø Bornholm bliver at udføre de miljø-forundersøgelser, der skal sikre, at energiøen får så få negative konsekvenser for havmiljøet og naturen som muligt.

(Visited 218 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here