Dansk havn nedbringer gæld for femte år i træk

  0
  Arkivfoto: By og Havn, Københavns Kommune
  REKLAMA

  For femte år i træk er det lykkedes for Københavns Havn at nedbringe sin gæld på trods af udfordringer med Covid-19-pandemien. Det skyldes især et salg af investeringsejendomme for mere end 1 milliarder kroner, samt at den primære drift også i 2020 var tilstrækkelig til at dække årets renteudgifter på selskabets gæld. Det skriver selskabet bag Københavns Havn, By & Havn, i en pressemeddelelse.

  By & Havns primære driftsresultat ligger trods et Covid-19-betinget tab på nærved 50 millioner kroner kun knapt 10 millioner kroner under niveauet i 2019 og det budgetterede for 2020. Her ses bort fra en ekstraordinær regnskabsteknisk korrektion som følge af ny struktur i lejeaftale med Copenhagen Malmö Port. Det samlede resultat for 2020 udgør 595 millioner kroner mod 230 millioner kroner i 2019.

  Årets resultat på 595 millioner kroner er tilført egenkapitalen, der ved udgangen af 2020 udgør -2.948 millioner kroner. I egenkapitalen er indregnet det bidrag fra By & Havn til etablering af Sydhavnsmetroen på 483 millioner kroner, som ejerne tog beslutning om i 2020. Herefter udgør By & Havns samlede bidrag til Sydhavnsmetroen 2.421 millioner kroner.

  Med årets resultat er de første væsentlige skridt taget til at nå de ambitiøse økonomiske mål om blandt andet en forbedring af egenkapitalen med 3 milliarder kroner i strategiperioden 2020-2023.

  Samtidig er en fuld rentedækning også et vigtigt økonomisk mål i selskabets forretningsstrategi. Opfyldelsen heraf viser, at selskabets underliggende drift er sund og i god gænge, og at selskabets økonomiske fremgang ikke alene hviler på salg af bygge­retter.

  ”Årets resultat viser, at By & Havn kan levere gode resultater på trods af vanskelige omstændigheder. I 2020 blev vi som mange andre erhverv ramt på driften. Covid-19-pandemien ramte både forretningsområderne Parkering og Havnedrift, men heldigvis har de københavnske byggepladser arbejdet på højtryk i hele perioden og leveret jord til vores deponi i Nordhavn, og så har der været stor interesse for at købe byggeretter i vores områder. Vi er glade for at kunne nedbringe gælden for femte år i træk,” siger formand for By & Havn, Pia Gjellerup.

  Også i 2021 forventes salget af byggeretter at nå over 1 milliard kroner, mens gælden i By & Havn dog samtidig vil stige, som følge af betalinger til Nordhavnstunnellen og store investeringer i byggemodning, parkeringsanlæg og ikke mindst en kommende containerterminal i Nordhavn.

  (Visited 72 times, 1 visits today)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here