Her vil regeringen lukke for råstofindvinding og havbrug

  0
  Kort over de nye beskyttede havområder. Foto: Miljøministeriet
  REKLAMA

  Regeringen vil beskytte 19 områder i havet omkring Danmark. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet, mens 6 områder udpeges som nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar.

  Der udpeges seks fuglebeskyttelsesområder og 13 beskyttede havstrategiområder. Dermed vil ca. 30 procent af havene omkring Danmark være udlagt til beskyttede områder. I 12 af de 13 havstrategiområder er dele eller hele området strengt beskyttet. Det svarer til 4,1 procent af Danmarks havareal.

  Læs også: Regeringen lukker 19 havområder for erhvervsbrug

  De eksisterende beskyttede havområder og udpegningen af de nye beskyttede havstrategiområder og de nye fuglebeskyttelsesområder vil kunne bidrage til EU’s samlede fælles mål om 30 procent beskyttede områder og 10 procent strengt beskyttede områder.

  De 13 beskyttede havstrategiområder ligger i:

  • Nordsøen inkl. Skagerrak
  • Østersøen omkring Bornholm

  Arter og habitater, som blandt andet får bedre beskyttelse i havstrategiområderne:

  • Dyb blød bund med søfjer, søstrå og havbørsteorme.
  • Dybe sandbanker med sømus, molboøsters og muslinger.
  • Vandsøjlen med hajer, rokker, torsk, sæler og marsvin.
  • Stenrev med dødningehåndkoraller og søanemoner.

  Fuglebeskyttelsesområder:

  • Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, Nordvestlige Kattegat, Rønne Banke, Skagerrak.

  Trækfugle i fuglebeskyttelsesområderne:

  • Ederfugl, sortand, gråstrubet lappedykker, rødstrubet lom havlit, mallemuk, storkjove.
  (Visited 163 times, 1 visits today)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here