Her er Fiskeristyrelsens mængder for FKA-rationsfiskerier i det nye år

0
REKLAMA

Se Fiskeristyrelsens regler for FKA-rationsfiskerier pr. 1. januar.

Med virkning fra og med 1. januar 2021 åbnes for FKA-rationsfiskeri inden for de til ordningen afsatte mængder og med følgende rationsmængder:

Rødspættefiskeri i Østersøen
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 20.000 kg.

Rødspættefiskeri i Kattegat
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Kattegat åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 2.000 kg.

Rødspættefiskeri i Skagerrak
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Skagerrak åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 6.000 kg.

Kullerfiskeri i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 50 % af den danske disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Laksefiskeri i Østersøen
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 51,9 % af den danske disponible mængde laks i Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 800 stk.

Tungefiskeri i Nordsøen
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 5 % af den danske disponible mængde tunge i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 700 kg.

Kulmulefiskeri i Nordsøen
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde kulmule i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen
Med virkning fra den 1. januar 2021 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde pighvar og herunder slethvar i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 5.000 kg.

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 17, er det i perioden indtil den 18. januar 2021 tilladt at udøve fiskeri, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

FKA-fartøjer, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et FKA-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler. Tilsvarende er gældende i perioden indtil den 18. januar 2021, dersom der fiskes uden tilladelse, men der er ansøgt om en sådan.

Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i FKA-rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 af 21. december 2020 regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2021.

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri skal for FKA-fartøjer, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, evt. ved puljebestyreren.

(Visited 24 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here