Københavns Havn og WWF i partnerskab om mere liv og natur

  0
  Arkivfoto: By og Havn, Københavns Kommune.
  REKLAMA

  Verdensnaturfonden og Københavns Havn vil skabe et bedre havnemiljø til glæde for naturen og de lokale.

  Flere konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen. Det er en del af det flerårige partnerskab, som WWF Verdensnaturfonden og Københavns Havn har indgået, der skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse.

  – Et godt havnemiljø handler også om livet under vandoverfladen og mængden af sunde levesteder for fisk og anden marin biodiversitet. Københavns Havn er blevet verdensberømt, fordi vandet er så rent, at man kan bade i det, og nu glæder vi os til gennem dette partnerskab at vise, at havnen også er noget særligt, når det gælder livet under overfladen. Det skal partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden være med til at forløse, og vi håber, at erfaringerne fra samarbejdet fremover kan indføres i andre havnebyer rundt om i verden og bidrage til arbejdet med Verdensmål 14, siger Anne Skovbro, der er administrerende direktør i By & Havn.

  De første projekt er allerede i gang med at blive sat i søen. Visionen er at inspirere til, at havne – ligesom Københavns Havn – med fordel kan have et stort fokus på at integrere verdensmålet “Livet i Havet” i deres udvikling af havnen.

  – Mennesket har været hård ved naturen i lang tid. Nu er tiden inde til at give tilbage igen, før det er for sent. Med dette samarbejde vil vi vise, at byudvikling og naturbevarelse kan gå hånd i hånd, hvis vi har naturen med i tankerne helt fra begyndelsen af anlægsprocesserne. Sammen med By & Havn vil WWF hjælpe til, at fremtidige anlæg i og omkring havnen er så naturvenlige som muligt siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. Han håber, at partnerskabet med By & Havn kan inspirere andre byer til at integrere et naturpositivt fokus i byudviklingen.

  Det næste projekt i rækken er udsætningen af såkaldte ‘biohuts’, der er en art hoteller og børnehaver for fisk, som hjælper fiskeynglen med at gemme sig for rovdyr og dermed øge fiskebestanden og skabe et bedre havnemiljø. Erfaringer viser, at de giver en hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, som fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant.

  “Et episk vendepunkt for dansk havnatur”
  Målet er at gøre Københavns Havn til et endnu mere levende naturområde, som man for eksempel ser i Øresund, blandt andet fordi trawlfiskeri har været forbudt i sundet siden 1932. Økosystemet i særligt den nordlige del af sundet er kendetegnet ved stor variation i dybde og mange forskellige naturtyper. Udbredte ålegræsenge, frodige stenrev og muslingebanker er vigtige spisekamre for mange fugle, og de intakte levesteder er essentielle for de forskellige livsstadier i fiskearternes livscyklus.

  – FN’s eksperter har længe råbt vagt i gevær om, at klimaforandringerne og tabet af biodiversitet kan føre til fødevaremangel og en dramatisk nedgang i verdensøkonomien. Det er simpelthen tvingende nødvendigt, at alle brancher ikke bare stopper naturødelæggelserne, men begynder at give tilbage til naturen igen. Derfor er det fremsynet af Københavns Havn at tænke investeringer i naturen ind som en del af kernen i byudviklingen, siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

  – Det vil både give renere vand, flere fisk og bedre naturoplevelser til københavnerne og byens mange turister. Tænk, hvis Øresund for eksempel blev Danmarks første 100 procent marine nationalpark. Det ville være et episk vendepunkt for dansk havnatur og vores hovedstad.

  Som en del af det nye partnerskab med Københavns Havn udarbejdes der en baselinerapport baseret på data og faglige vurderinger af blandt andet havnaturen og dyrelivet i havnen. Rapporten gør det muligt for By & Havn og WWF Verdensnaturfonden at identificere og skræddersy kommende projekter, ligesom rapporten vil medvirke til over de næste fem år at kunne analysere effekten af dem.

  (Visited 35 times, 1 visits today)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here