”A Superb agreement for British fishermen”

0
REKLAMA

Brexit fylder forsiderne og vi nærmer os den afgørende deadline for briternes farvel til EU-samarbejdet. Fiskeri er blevet en central slagmark i skilsmisseforhandlingerne og i bestræbelserne på at lande en aftale som er tålelig både i Bruxelles og i London. For dansk fiskeri er det alvor, mere end 40% af de danske fangster tages i det der i 2021 bliver britisk farvand. Mere end 16.000 jobs understøttes af danske fiskeri, fortrinsvis i sårbare kystsamfund i Nord- og Vestjylland. Områder hvor fiskeriet er omdrejningspunktet for aktiviteten omkring havnene og hvor mulighederne for alternativ beskæftigelse er stærkt begrænsede.

For Danmark er fiskeriet en hovedprioritet i brexitforhandlingerne, det understregede Statsminister, Mette Frederiksen igen, da hun mødtes med repræsentanter fra organisationerne og forarbejdningsindustrien på havnen i Skagen den 22. oktober i år.

Danske fiskeriinteresser var også i centrum i begyndelse af 80erne da man forhandlede grundstrukturen i EU’s Fælles Fiskeripolitik. Faktisk blokerede Danmark dengang i flere omgange for den endelige vedtagelse af den aftale, der til sidst faldt på plads i 1983. For Danmark og de danske fiskere var det i særdeleshed de meget store gevinster UK stod til at få, som var problematiske.

Begunstigelsen af britiske fiskere og de særlige hensyn til kystsamfund i Skotland og Nordirland kom nemlig på bekostning af især danske fiskere. Forhandlingerne om fordelingen af kvoter tog dengang udgangspunkt i medlemslandenes registrerede fangster op igennem 1970erne. Allerede dengang havde den danske pelagiske flåde udviklet et meget betydeligt fiskeri på bl.a. makrel i vestlige farvande.

Britiske fiskere havde derimod ikke i samme grad, set mulighederne i pelagisk fiskeri. Derfor søgte de særlig kompensation for sårbare kystsamfund og for tabte fiskerimuligheder omkring bl.a. Island – og de fik præcis hvad de bad om. Thatchers fiskeriminister, Peter Walker, jublede derfor da aftalen endelig faldt på plads i 1983. Til Fishing News kaldte han den: ”A superb agreement for British fishermen”

Læs resten af historien i novemberudgaven af Fiskersbladet her.

(Visited 6 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here