Hanstholm Havn landets største på konsumfiskeri

0
Billedet viser dækmole opført med Cupipods – det er de støbte betonelementer der er brugt på ydersiden af molen. Kernen består af sten fra stenbrud i Sverige og Norge. (Foto: Hanstholm Havn)
REKLAMA

Uanset at der i Hanstholm Havn i 2019 blev landet konsumfisk og skaldyr for 1,1 mia. kr., så må vi nok forvente at mængderne vil halte lidt bagefter sidste års fine tal som følge af Corona. Det oplyser Hanstholm Havns fungerende havnedirektør Niels Clemensen. Han glæder sig samtidig over at havnen igen kan tiltrække et øget antal fiskefartøjer fra Danmark samt vore nabolande til at losse deres fangster på Hanstholm Fiskeauktion. Dertil kommer en ny og stigende tendens fra andre danske og norske havne. Herfra overføres med lastbil konsumfisk som følge af vore gode auktionspriser.

Af Jens Nørgaard

Uanset konsumdelen ligger rimelig stabil i Hanstholm skal vi ikke glemme industrifiskeri der også udgør et væsentligt område for havnen. Mængdemæssigt blev der i 2019 noteret en væsentlig tilbagegang grundet nedskrivning på kvoterne for tobis og brisling. Mængderne udgjorde i 2018 140.660 tons til 107.991 sidste år. Det er et fald i landingsværdien på 11 mio. kr.

Når vi må forvente at halte lidt bagefter sidste års tal ved årsskiftet 20/21 skyldes det som sagt Covid 19. Det at Danmark lukkede ned i marts fik en øjeblikkelig reaktion på priserne og dermed hos fiskerne. Nogle lagde skibene til kaj. Priserne ”raslede” ned på fangsterne. Fiskernes reaktioner var forståelig – de ville afvente og se. 

Heldigvis er de igen stået til havs og kiloprisen for konsumfisk viser langsomt stigende tendens. En anden positiv ting er, at olie- og fiskemelsfabrikkerne FF Skagen igen har skruet op for aktivitet. Koncernen har ligget stille et stykke tid som følge af revision på tekniske installationer. At produktionen hos FF Skagen er kørt op igen kan vi som havn kun være tilfredse med. De store pelagiske trawler losser igen ved deres faste kajanlæg her i Hanstholm. For havnen som helhed redder det os lidt i forhold til hvad vi har sat til på konsumfisk. 

Dronningen kommer
Havneudvidelsen til 600 mio. kr. forventes færdig ved udgangen af september. Det er fire måneder før aftalt tid og taler for sig selv – dygtig gjort af de to store entreprenør koncerner Aarsleff og Rhode Nielsen. Alligevel er det besluttet at udskyde den officielle indvielse til sensommeren næste år i 2021 på grund af Covid 19. Indvielsen af havneudvidelsen vil til den tid blive forestået af H.M. Dronning Margrethe, fortsætter havnedirektøren.

Dronningen kommer til Hanstholm ombord på kongeskibet ”Dannebrog”. Hun skal i forbindelse med havneindvielsen gæste Thisted Kommune.

Der er store forventninger til den imponerende udvidelse af Hanstholm Havn. Dels har man fået inddæmmet et gigantisk område til industri og håndværk, hvor en lang række byggerier allerede er planlagt. FF Skagen skal således bruge to gange 20.000 m2 til ny produktionsenhed. Det nuværende losseanlæg for industrifisk flyttes fra sit område overfor lossekajen til konsumfisk til det nye østlige og 350 meter lange kajområde hvor der er garanteret en dybde på 10 meter, så selv de rigtig store industritrawlere kan gå ind uden at skrabe bunden. Det omfatter også selve indsejlingen, hvor dybden er garanteret til 11 meter.

Nu starter vækstfasen
Ved at bygge en ny Vestmole og forlænge den som en halvmåne i forhold til den gamle indsejling til havnen er der skabt ro i bassinerne for kraftige dønninger. En gigantisk Vestmole rejser fra området bag North Sea Yard som en ”Berlinmur” et godt stykke ud mod selve indsejlingen hvor dækmolen er opført med Cupipods – det er de støbte betonelementer der er brugt på ydersiden af molen. Kernen består af sten fra stenbrud i Sverige og Norge. Hele dette imponerende ingeniørarbejde er et skoleeksempel på hvad mennesket kan skabe for at andre kan få de bedst mulige og rolige arbejdsforhold.

Ved siden af FF Skagen i Hanstholm lejer den norske trawlproducent Egersund et større område til servicearbejder for trawlredskaber fra skibene. Allerede til oktober tages området i brug. Oveni kommer byggeri af en større hal for bødning og udvikling af grej.

Når entreprenørerne har afleveret projektet efter tre års hektisk arbejde går vi i gang med vækstfasen her i Hanstholm Havn. Flere projekter er allerede på tegnebrættet. Det omfatter bl.a. udvikling inden for bulk-, gods- og projektlaster. Vi ser også gerne byggeri af et nyt stort bedding-område som en mulighed, dersom der måttet være interessenter.

Resten af artiklen kan læses i FiskerBladets online septemberudgave, som er at finde her.

(Visited 6 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here