Succesfuldt makreltogt igen i år

0
Illustration: Havforskningsinstituttet, Norge
REKLAMA

Resultaterne af dette års makreltogt er netop offentliggjorte og viser, at der igen i år er blevet målt mange makrel på togtet.

Af Lærke Worsøe

Bestandsindexet fra makreltogtet i år var syv procent højere end sidste år, hvor det i øvrigt også var højt.

”Resultatet viser, at der stadig er mange makrel. Ligesom forrige år tyder det på, at makrellens individuelle størrelse i Nordsøen har en tendens til at være mindre, da Nordsøen formentlig fungerer som et opvækstområde for arten. Til gengæld er der rigtig mange, og store, makrel nordpå og i Norskehavet, men makrel er et vandrende dyr, og det er ikke unormalt, at de allerstørste vandrer længst, i dette tilfælde nordpå fra opvækstområdet,” siger Chefbiolog ved Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO), Claus Sparrevohn.

Til gengæld fandt makreltogtet, at der stort set ingen makrel var i grønlandsk område og ganske få i islandsk.

3 mio. km2 afdækket              
Makreltogtet er et samarbejde mellem Norge, Island, Færøerne, Grønland og Danmark med den norske forsker Leif Nøttestad som togtkoordinator. I alt er der afdækket et havområde på 3 millioner km2.

”Hele togtet er overordnet set gået rigtig godt, og det er et imponerende område, der er blevet afdækket i fællesskab,” siger Chefbiolog ved DPPO, Claus Sparrevohn.

Det er tredje år, Danmark er med i makreltogtet, og Danmark bibringer med at afdække Nordsøen. 

”Det danske togt gik rigtig godt. Vejret var fint det meste af tiden, og vi fik fisket i alle områderne. Der er også et rigtig godt samarbejde mellem besætningen på S 205 Ceton og DTU Aqua,” siger Claus Sparrevohn.

Ros til forsøgskvoteordningen
Midlerne til den danske togtdel kommer fra forsøgskvoterne. 

”Vi vil gerne rose forsøgskvoterne for at være en god mulighed for at åbne op for forskning, som også bliver skelet til internationalt, og som herhjemme vil blive brugt i forbindelse med kvotefastsættelsen næste år,” siger Claus Sparrevohn.

Med forskerbriller på har der ikke været de store overraskelser med hensyn til makrelresultatet. Men som en krølle på halen var der til gengæld en lille overraskelse i og med, at forskerne fandt, at den pelagiske art stenbider stort set var at finde og fiske overalt.

(Visited 2 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here