Nye fiskeriforbudsområder i norsk zone i Nordsøen i perioden 1. juli – 31. december 2020

0
Kilde: Fiskeristyrelsen
REKLAMA

Norge har med henblik på beskyttelse af ungtorsk i Nordsøen fastsat en lukkeperiode med virkning fra 1/7 til 31/12- 2020 for tre fiskeriforbudsområder. De tre områder er Egernsund Bank, West Bank (Lille Fiskebank) og et nyt fiskeriforbudsområde Midt Bank. Det skriver Fiskeristyrelsen.

Områdelukningerne skal ses i forlængelse af de 10 sæsonbestemte gydelukninger, som blev indført fra 1. januar 2020, hvilket også omfattede to af de tre områder.

Forbuddet gælder for norske og udenlandske fartøjer.

Områderne er lukket for alt fiskeri, dog er fiskeri med not efter sild, makrel eller hestemakrel eller fiskeri med pelagisk trawl efter sild og makrel fortsat tilladt. Ligesom fiskeri med garn med en mindstemaskestørrelse på 160 mm og derover. For de undtagne redskaber gælder, at fangst af torsk ikke må overstige 3 % i de enkelte træk og ved landing.

Se nærmere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-11-1177

Derudover henvises til oversigtskort nedenfor.

Kommende nationale tiltag for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Der arbejdes aktuelt i Danmark på en national torskeplan, som forventes at træde i kraft pr. 15. august 2020. Den nationale plan har til formål at bidrage til genopbygning af torskebestanden i nærmere fastsatte områder og har til formål at reducere fiskeridødeligheden for ungtorsk. Med henblik på at efterleve dette formål introduceres med planen en række supplerende tiltag for fiskeri efter torsk i Nordsøen og Skagerrak i 2020.

Link til kort med ændringen af fiskeriforbudsområder som følge af nye norske regler

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 3 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here