Fiskeristyrelsen rejser krav om tilbagebetaling af tilskudsmidler for 12 mio. kr

0
Kilde: Fiskeristyrelsen
REKLAMA

Kravet om tilbagebetaling rejses i forlængelse af gennemgangen af en række tilskudssager under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i perioden 2014 -2020. Gennemgangen viser, at der i nogle tilfælde er givet tilsagn og udbetalt tilskud under programmet, som er i strid mednationale såvel som EU-regler på fiskeriområdet. Det skriver Fiskeristyrelsen.

Det er Kammeradvokaten, der på vegne af Fiskeristyrelsen har gennemført gennemgangen af tilskudssagerne. Den er sket som opfølgning på Rigsrevisionens beretning fra oktober 2018, der bl.a. konkluderede, at den daværende forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet samlet set havde været kritisabel og i visse tilfælde i modstrid med lovgrundlaget.

I forlængelse af Kammeradvokatens gennemgang har Fiskeristyrelsen afklaret det juridiske grundlag for tilbagebetalinger i sager, hvor der kan konstateres fejl. Styrelsen er nu klar til at påbegynde sagsbehandlingen af de konkrete tilskudssager, som hidtil har været sat i bero og ventet på afklaringen.

Fiskeristyrelsen vurderer, at der vil være juridisk grundlag for at kræve ca. 12 mio. kr. tilbage i ca. 5 % af sagerne på fartøjsordningen. Der vil kun blive stillet krav om tilbagebetaling af tilskudsmidler i de sager, hvor det vurderes, at ansøger burde have vidst, at de ikke havde ret til tilskuddet.

Direktør i Fiskeristyrelsen, Nanna Møller siger:

– Nu er det juridiske grundlag afklaret efter Kammeradvokatens gennemgang af sagerne. Det betyder, at vi kan gå i gang med at rejse tilbagebetalingskrav i de sager, hvor udbetalingen er sket i strid med reglerne. Det betyder også, at de ansøgere, der ikke er berørte af fejlene, endelig kan få behandlet deres ansøgninger og få udbetalt tilskud. Der er dog nogle ansøgere, der ikke vil få udbetalt det fulde tilskud pga. fejlene, hvilket vi selvfølgelig skal beklage – men det er sager, hvor ansøger burde have vidst, at de ikke havde ret til tilskuddet.

Fiskeristyrelsen igangsætter nu sagsbehandlingen af de tilskudssager, som ikke bliver berørt af fejlene. Efter sommerferien tager Fiskeristyrelsen fat på at kræve tilbagebetaling i de sager, hvor fejlene enten skyldes, at ansøger selv har givet vildledende oplysninger eller, hvor reglerne er så klare, at ansøgere burde have vidst, at de ikke kunne få tilskud.

Nogle fiskere og brancheorganisationer vil få udbetalt et mindre tilskud end de først var stillet i udsigt, og på et område – investeringer i fiskefartøjer – vil allerede udbetalte tilskud blive krævet tilbage.

Kilde: Fiskeristyrelsen

(Visited 8 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here