Første af to svenske fra Skagen

0
Arkivfoto
REKLAMA

Torland, nybygning nr. 447 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, er afleveret i næsten stort set stilhed på grund af nedlukningen af Danmark i lyset af Corona-pandemien. Derfor blev Torland overleveret til de svenske ejere uden de sædvanlige festligheder, der ellers normalt præger leveringen af nyt skib. Bag nybygningen står en svensk-fiskerfamilie, der gennem årene har fornyet flåden med nye skibe omtrent hver 10. år og med flere fra andre danske værfter. 

Af Bent Mikkelsen

Selvom Torland ved leveringen er et af de større fiskeskibe (tredje størst målt på tonnagen), der fører svensk flag, blev det alligevel en stille aflevering. Der er ellers grundlag for en større komsammen, idet Torland og søsterskibet Tor-ön, som afleveres senere i år, og som ejes af familien Ahlström i Fiskebäck. I øjeblikket er det tredje generation af familien, der driver fællesvirksomheden, som har navnet Torönland HF. To af anden generationssønnerne, Martin og Robert Ahlström, har sammenlagt otte sønner, der er virksomhedens nuværende ejere. Svante, Frederik, Philip og John Ahlström driver Torland, mens deres fætre Olof, Simon, David og Emanuel Ahlström skal drive Tor-ön, når den er klar til driften. 

De otte sønner er faktisk allerede klar med de næste generationer. Tre sønner af de otte 3. generationssønner, er allerede med fiskeriet, mens endnu fem sønner er i skolealderen og på vej mod et voksenliv formentlig på et fiskeskib.

I kraft af de mange ejere, har der også været en del snak og diskussioner i designfasen, hvor alle har kunnet byde ind med ændringer eller ideer, hedder det fra Skagen. 

”Vi diskuterer, og det kan til tider blive heftigt, men vi kender hinanden så godt at disse rundbordsdiskussioner altid ender med en god ide”, siger skipper Svante Ahlström.

Trawler

Torland er en 49,99 meter lang pelagisk trawler, der normalt vil veksle mellem at fiske efter industrifisk (brisling) i Østersøen og tilsvarende i Nordsøen efter tobis og brisling. Sideløbende vil skibet fiske efter sild og makrel i Nordsøen. Det svenske fiskeriselskab har kontrakt med FF A/S i Skagen om levering af lasterne af proteinfisk (industrifisk), mens Skagerak Pelagic A/S i Skagen er fast modtager af lasterne af sildefangsterne. Så der er stor tilknytning til fiskeriet i det nordjyske område. 

Torland, nybygning nr. 447 og søsterskibet Tor-ön, nybygning nr. 448, er i øvrigt de sidste, som Karstensens Skibsværft har kontraheret ved et eksternt værft i Poland. Begge skibes skrog er leveret fra Nauta-Hull i Gdansk. Fremover bygges skrogene til nybygninger fra Karstensens Skibsværft af det danske værfts eget datterselskab i Polen. Karstensen Poland hedder værftet, som forrige år blev indkøbt og nu er en del af koncernen. Det er det tidligere VIstal Offshore i Gdansk, som nu er en del af Skagen-værftet.

Resten af artiklen samt fakta omkring skibet kan læses i FiskerBladets online udgave for juni/juli 2020 her.

(Visited 7 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here